Reklama

Rozpoczął się nabór tekstów do nieregularnika „Epea. Pismo literackie” Ukazał się siódmy numer nieregularnika „Epea. Pismo liter…

Do współpracy redakcja zaprasza zarówno doświadczonych twórców, jak i tych, którzy są na początku swojej literackiej drogi. Jeden autor może zgłosić maksymalnie trzy teksty. Jeden tekst nie może przekraczać ośmiu stron maszynopisu (czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza).

Przyjmowane będą jedynie teksty dotychczas niepublikowane i niezgłaszane do konkursów literackich. Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Wybrane z nich zostaną opublikowane w ósmym numerze nieregularnika „Epea. Pismo literackie”, wydawanego przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Teksty można przesyłać na adres e-mail: epea@ksiaznicapodlaska.pl.

Więcej informacji na stronie Książnicy.

źródło: Książnica Podlaska
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama