Reklama

Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za największy w historii przemyt papierosów

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej we współpracy z funkcjonariuszami podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów i CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Działania wspierał Europol. Jej członkowie odpowiedzą za największy w historii przemyt papierosów z Białorusi do Polski.


Czynności przeprowadzono w ramach śledztwa nadzorowanego przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.


Zorganizowana grupa przestępcza w latach 2020-2021 przemyciła z Białorusi do Polski ponad 18,8 mln paczek papierosów czym naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 437 mln zł.


W szeroko zakrojonych działaniach, których realizacja miała miejsce w minionym tygodniu wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy różnych służb, w tym ponad 100 funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG. Na terenie woj. podlaskiego oraz mazowieckiego zatrzymano 18 obywateli Polski, w tym 7 funkcjonariuszy KAS pracujących w tym okresie na przejściu granicznym w Bobrownikach. Przeszukano ponad 30 adresów, z wykorzystaniem m.in. psów służbowych KAS szkolonych do wykrywania pieniędzy, użyto również specjalistycznego urządzenie poszukiwawczego (georadar) do wyszukania ewentualnie zakopanych skrytek z pieniędzmi.


Na czele zorganizowanej grupy przestępczej stał zatrzymany w Warszawie 59- letni obywatel Polski pochodzący z woj. podlaskiego. Mężczyzna obecnie mieszkał w Warszawie. Był on odpowiedzialny za zamawianie papierosów w Białorusi, za organizację przemytu papierosów przez granicę oraz za ich dalszą dystrybucję.


W miejscu jego zamieszkania zabezpieczono m.in. 190 tys. zł, 95 tys. euro oraz 6 kg złota, a także znaczne kwoty pieniędzy pochodzące z przestępstwa, które ukrywał u członków swojej rodziny. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przemytu papierosów, prania brudnych pieniędzy i korumpowania funkcjonariuszy. Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.


W grupie przestępczej była wyznaczona osoba  do kontaktów z zatrzymanymi funkcjonariuszami KAS. To 49-letni obywatel Polski , który m.in. wypłacał skorumpowanym funkcjonariuszom pieniądze. W miejscu jego zamieszkania ujawniono i zabezpieczono 582 tys. zł w gotówce.


Funkcjonariusze Podlaskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej KAS zatrzymali łącznie 7 funkcjonariuszy KAS. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej w łącznej wysokości nie mniejszej niż 400 tys. euro, w zamian za umożliwienie przemytu papierosów w samochodach ciężarowych. W toku przeszukania ich miejsc zamieszkania zabezpieczono mienie w postaci pieniędzy i pojazdów o łącznej wartości 382 tys. złotych. Zatrzymani funkcjonariusze KAS zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Wszczęto wobec nich procedurę zwolnienia ze służby.


Pozostałe zatrzymane osoby to 7 mężczyzn w wieku od 33 do 58 lat oraz 2 kobiety w wieku 53 i 35 lat. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przemytu papierosów. Wobec 6 podejrzanych Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy zaś wobec 1 osoby policyjny dozór. Wobec 2 podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe w kwocie po 300 tys. złotych.


Struktura rozbitej grupy przestępczej była bardzo dobrze zorganizowana i zhierarchizowana, istniał stały podział zadań i ról pomiędzy jej poszczególnymi członkami. W toku przeprowadzonych czynności w sumie zabezpieczono majątek wart 8,8 mln zł należący do członków zorganizowanej grupy przestępczej w postaci: gotówki w różnych walutach, 8 kg złota w sztabkach i biżuterii, monet kolekcjonerskich, luksusowych zegarków i pojazdów – wśród nich mercedesa wartego ponad 500 tys. zł, zarejestrowanego na terenie Białorusi.


Postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z funkcjonariuszami Podlaskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej KAS i CBŚP pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.


Zatrzymania były poprzedzone wielomiesięcznym rozpracowaniem operacyjnym członków grupy przez funkcjonariuszy zaangażowanych w sprawę.

Realizacja sprawy – luty 2023, woj. mazowiecki i podlaskieO sprawie opowiadają oficerowie operacyjni z Podlaskiego Oddziału Straży GranicznejPodlaska Straż Graniczna

Reklama

Reklama