Reklama

Rowerzysto uważaj na tych skrzyżowaniach

Bezpieczeństwo rowerzystów w Białymstoku – raport

Rowerowy Białystok przygotował obszerny raport na temat  na temat bezpieczeństwa rowerzystów 
w Białymstoku. Co z niego wynika?

Głównym problemem jest infrastruktura. Coraz większy więcej wypadków ma miejsce na drogach i przejazdach rowerowych, które teoretycznie powinny być bezpieczniejsze dla rowerzystów niż jazda po jezdni. Tymczasem brak widoczności i zła sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ze ścieżkami rowerowymi zbiera swoje żniwo – na rekordowo niebezpiecznym skrzyżowaniu Zwierzynieckiej, Kopernika i Wiejskiej wypadek z udziałem rowerzysty ma miejsce średnio co dwa miesiące.

O ile edukacja rowerzystów zdaje się przynosić skutki (sprawcami zdarzeń z udziałem rowerzystów już tylko w ok. 1/3 są sami rowerzyści), to należy skupić się na szkoleniu kierowców, dla których zarówno infrastruktura rowerowa jak i zwiększony ruch rowerzystów jest nowością.

Mimo że rowerzyści nie stanowią największego zagrożenia dla pieszych na chodnikach, konieczne jest lepsze separowanie ruchu rowerowego od pieszego. Zwiększony ruch rowerzystów na chodnikach świadczy również o tym, że istniejące drogi dla rowerów nie są dostatecznie zintegrowane z istniejącą siecią drogową. Brak zjazdów na jezdnie, lokalizacja stojaków i wypożyczalni rowerów na chodnikach oraz brak dojazdu z dróg dla rowerów na ulice poprzeczne zniechęcają z korzystania z jezdni w przypadku braku infrastruktury rowerowej.

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa rowerzystów w Białymstoku:

Skrzyżowania z największą ilością zdarzeń z udziałem rowerzystów (Białystok, 2013-2017)

bezpieczeństwo rowerzystów na ulicach białegostoku

Grafika: Najniebezpieczniejsze ulice i skrzyżowania (Białystok, 2013-2017)

mapa bezpieczeństwa dla ruchu rowerowego białystok

 

Więcej na: www.rowerowybialystok.pl

Źródło Rowerowy Białystok