Reklama

Rondo nazwane im. Andrzeja Meyera

Na wniosek prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego Rada Miasta podjęła dziś (11 stycznia) uchwałę dotyczącą nadania nazwy im. Andrzeja Bronisława Meyera rondu u zbiegu ulic Nowowarszawskiej i K. Ciołkowskiego.

Nadanie nazwy „Rondo Andrzeja Bronisława Meyera” było podyktowane chęcią uhonorowania człowieka szlachetnych czynów, oddanego pracy na rzecz Białegostoku.

– Andrzej Meyer był uważany za człowieka do ciężkiej, tytanicznej pracy, a nie do wyróżnień i odznaczeń, zresztą pewnie nigdy o nie nie zabiegał. Mimo, że zdawał sobie sprawę, że był chory, to do końca pozostał na posterunku, pełnił swoją funkcję. Był bardzo merytoryczny, był twardym negocjatorem – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Był człowiekiem, których uchodził za gospodarczego liberała. Natomiast w sferze etycznej, w sferze wiary był bardzo konserwatywny.

Andrzej Bronisław Meyer był ekonomistą, przedsiębiorcą i samorządowcem. Urodził się 6 sierpnia 1955 r. w Białymstoku. Ukończył z wyróżnieniem ekonomiczne studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku. Prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zajmował się również doradztwem podatkowym oraz wchodził w skład władz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W 1990 r. wstąpił do Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W tym samym roku został radnym I kadencji odrodzonego samorządu w Radzie Miejskiej Białegostoku oraz przewodniczącym Komisji Finansowo-Gospodarczej i Rozwoju Miasta. Od 1994 r. należał do Unii Wolności, zaś w 2005 r. dołączył do Platformy Obywatelskiej, gdzie od 2013 r. pełnił funkcję Sekretarza Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej RP.

Andrzej Meyer

W 2011 r. objął stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku. Sprawował nadzór m.in. nad gminnymi nieruchomościami, ładem przestrzennym, geodezją, gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Od 22 grudnia 2014 r. do 7 października 2015 r. pełnił funkcję Wojewody Podlaskiego. W 2015 r. Andrzej Bronisław Meyer został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Zmarł 23 stycznia 2016 r. w Białymstoku.

Źródło Urząd Miejski Białystok