Reklama

Rodzinne festyny dla białostoczan

Jedenaście festynów pod hasłem „Silna rodzina – Silny samorząd – Silna Polska” przygotowało Miasto Białystok z myślą o białostoczanach. Pierwszy z nich odbędzie się 30 sierpnia w Parku Fredry. Będzie to okazja do sąsiedzkiej integracji, rozmów o aktywności społecznej i poszanowaniu wolności obywatelskich. To jedno z działań, które Miasto podejmuje po wydarzeniach związanych z Marszem Równości.

W Białymstoku, od końca sierpnia do 22 września, odbędzie się 11 festynów rodzinnych mających na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej i integracji społecznej. W trakcie tych spotkań zaplanowano liczne atrakcje i animacje. Każde wydarzenie będzie organizowane w oparciu o tematykę przewodnią dotyczącą m.in. działań proekologicznych, bezpieczeństwa na drodze, dobroczynności, zdrowego trybu życia.

– Będzie to okazja do integracji, wspólnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu, pobudzania sąsiedzkiej aktywności. Podczas tych spotkań chcemy, aby każdy znalazł coś dla siebie – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Zabawy, atrakcje dla starszych i młodszych jednocześnie dają możliwość rozmowy z mieszkańcami. Chcemy porozmawiać o naszym mieście, o tym jak działa, ile kosztuje. Festyny są organizowane przez Centrum Aktywności Społecznej, stąd poruszać też będziemy tematy aktywności społecznej, partycypacji mieszkańców, wolności obywatelskich.

Tegoroczne festyny są także kontynuacją ubiegłorocznych pikników realizowanych wspólnie z radami osiedli i w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Pobudzenie aktywności lokalnej, stworzenie warunków do budowania więzi międzysąsiedzkich to także cele projektu „Aktywni Sąsiedzi”. Jest on realizowany przez Miasto Białystok w formie regrantingu, czyli konkursu na wyłonienie organizacji pozarządowej, której zostaną przekazane pieniądze, a ta organizacja udzieli grantów innym, mniejszym organizacjom, na inicjatywy sąsiedzkie. Większe szanse na uzyskanie dofinansowania mają te osiedla, na których nie zaplanowano festynów rodzinnych. Budżet konkursu to 60 tys. zł. Projekty mogą przyjąć różne formy uaktywniające sąsiadów, zgodne z ich potrzebami i pomysłami, np. festyn osiedlowy, piknik sąsiedzki, święto ulicy, rodzinne rozgrywki sportowe, koncert w parku. Działania będą realizowane jesienią. Regranting jest trybem dość nowym i mało popularnym, ale za to skutecznym. Organizacje pozarządowe, które chcą zostać operatorem projektów, swoje oferty mogą składać do 2 sierpnia w Centrum Aktywności Społecznej.

W Białymstoku prowadzone są także rozmowy ze stowarzyszeniami i fundacjami prowadzącymi działalność edukacyjną w zakresie równego traktowania. Dzięki temu będzie można je włączyć w działania miasta w przestrzeni publicznej, a także – od nowego roku – w szkołach. Placówki edukacyjne będą przygotowywały swoje programy profilaktyczno–wychowawcze i tematy lekcji wychowawczych, w których priorytetem będzie kreowanie postawy szacunku i akceptacji drugiego człowieka.

Miasto Białystok przygotowuje się także do powołania zespołu ds. równego traktowania i wolności obywatelskich. Mają go tworzyć nie tylko urzędnicy, ale przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych, społeczników miejskich, związków wyznaniowych, mieszkańców.

Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok