Reklama

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – obchody w Sokółce

Uroczyste nabożeństwa w intencji ojczyzny, złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz oficjalne wystąpienia parlamentarzystów i przedstawicieli władz samorządowych – w środę (3 maja) sokółczanie świętowali 232. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. W uroczystościach wzięli udział m.in.: członek zarządu województwa Wiesława Burnos i wiceprzewodniczący sejmiku Romuald Łanczkowski.


Przełomowy akt prawny

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Była to druga na świecie, po amerykańskiej, i pierwsza w Europie tego typu spisana uchwała. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, wprowadziła trójpodział władzy i ograniczyła demokrację szlachecką, jednocześnie zrównując część praw szlachty oraz mieszczan. Znosiła również „liberum veto”, czyli prawo do zerwania obrad Sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów i unieważnienia podjętych decyzji przysługujące każdemu posłowi.

Chociaż stanowiła przełomowy i rewolucyjny akt prawny, w praktyce przestała obowiązywać już po 14 miesiącach od jej przyjęcia. Została obalona przez konfederację targowicką wspieraną przez siły rosyjskie. Jej ostateczne unieważnienie nastąpiło w 1793 r., kiedy Sejm grodzieński uznał Sejm Czteroletni za niebyły, anulując wszystkie decyzje podjęte w trakcie jego trwania.

oprac.: Aneta Kursa
red.: Anna Augustynowicz
fot.: Krzysztof Bochenko/UMWP

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama