ROADPOL Safety Days – Żyj i pozwól żyć innym

ROADPOL Safety Days – Żyj i pozwól żyć innym

Data publikacji 15.09.2021

W dniach 16-22 września 2021 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona będzie akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Droga prowadząca łukiem przez zalesiony teren. Po drodze pędzi czerwony samochód, którego sylwetka jest zamazana. Napis białą czcionką: Życie jest podróżą. Uczyń ją dłuższą. W prawym dolnym rogu napis: ROADPOL Safety Days 16-22 września 2021. Żyj i pozwól żyć innym. Obok rysunek serca, w które wkomponowana jest droga.

Roadpol Safety Days to przedsięwzięcie Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Akcja przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego organizowane pod hasłem:

Żyj i pozwól żyć innym

Organizatorzy akcji podkreślają, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym są przede wszystkim prawidłowe zachowania użytkowników dróg.

Każdy z nas może wziąć udział w działaniach Roadpol Safety Days składając deklarację w mediach społecznościowych. Można ją pobrać na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/index.php/pledge

W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym włączyła się firma Screen Network S.A. poprzez emisję na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych spotu reklamującego akcję. Więcej na temat akcji na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/

Dostępny cyfrowo tekst deklaracji znajduje sie pod komunikatem

BRD KGP

Film ROADPOL Safety Days – Żyj i pozwól żyć innym

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.

Pobierz plik ROADPOL Safety Days – Żyj i pozwól żyć innym (format mp4 – rozmiar 3.27 MB)

Pliki do pobrania

Źródło: Policja Podlaska

Reklama