Reklama

Renowacja cmentarza w Lesie Bacieczki

Zakończyły się prace renowacyjne na terenie cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Bacieczki w Białymstoku. Miejsce pamięci powstało w 1980 roku według projektu prof. Jerzego Grygorczuka. W latach 1941–1944 w Lesie Bacieczki – leżącym na granicy Starosielc, Leśnej Doliny i Bacieczek – hitlerowcy zamordowali ponad 3 tysiące osób.


Zakończyły się prace renowacyjne na terenie cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Bacieczki w Białymstoku. Miejsce pamięci powstało w 1980 roku według projektu prof. Jerzego Grygorczuka. W latach 1941–1944 w Lesie Bacieczki – leżącym na granicy Starosielc, Leśnej Doliny i Bacieczek – hitlerowcy zamordowali ponad 3 tysiące osób.

Podczas zakończonego trzeciego etapu remontu cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Bacieczki w Białymstoku wykonano renowację betonowej kompozycji pomnikowej wraz ze stalowym krzyżem, betonowych murków, granitowej płyty z napisami, symbolicznych betonowych kamieni oraz punktu informacyjnego przy drodze dojazdowej do obiektu.

Zakończone działania są kontynuacją prac remontowych i renowacyjnych realizowanych w poprzednich latach. W 2020 roku wyremontowano ogrodzenia i maszty flagowe. W 2021 roku zostały przeprowadzone prace renowacyjne rzeźby przedstawiającej udręczonego człowieka, znajdującej się na terenie cmentarza. Wykonał je autor całego założenia pomnikowego – białostocki rzeźbiarz Jerzy Grygorczuk, współautor m.in. Reduty Białegostoku na Wysokim Stoczku.

W związku ze śmiercią Jerzego Grygorczuka, podczas tegorocznego etapu renowacji cmentarza nie udało się odtworzyć dwóch rzeźb będących autorskimi pracami białostockiego artysty – mieczy w płonącym zniczu oraz tablicy z napisem: „Wołam cię obcy człowieku co kości odkopiesz białe kiedy wystygną już boje szkielet mój będzie miał w ręku sztandar ojczyzny mojej”.

Koszt trzeciego etapu remontu wykonanego na zlecenie Miasta Białystok wyniósł prawie 48,5 tys. zł. Ponieważ jest to obiekt cmentarnictwa wojennego, remont i renowacja cmentarza finansowane są ze środków wojewody podlaskiego w ramach porozumień zawieranych corocznie pomiędzy wojewodą a prezydentem Białegostoku w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Białystok.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska.

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Źródło:

Reklama