Reklama

Rekrutacja uzupełniająca – wyniki

Ponad 770 uczniów dostało się do szkół ponadpodstawowych w trakcie rekrutacji uzupełniającej w Białymstoku. W placówkach pozostały jeszcze wolne miejsca.

Dziś (19 sierpnia) zostały zaprezentowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych. Spośród 1000 zakwalifikowanych kandydatów przyjętych zostało 777 (423 po gimnazjum i 354 po szkole podstawowej). Na liście nieprzyjętych znajdują się 223 osoby (120 po gimnazjum i 103 po szkole podstawowej). Są to jednak kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani, ale nie potwierdzili woli przyjęcia.

Wśród liceów ogólnokształcących największym zainteresowaniem cieszyły się:

  • VIII, X, XI (po gimnazjum),
  • VIII, IV, XI (po szkole podstawowej).

Najpopularniejsze szkoły zawodowe:

  • ZSR, ZSH-E, ZSE (po gimnazjum),
  • ZSE, ZSTiO, ZSOiT (po szkole podstawowej).

W placówkach pozostało 449 wolnych miejsc – 166 dla absolwentów gimnazjum i 283 dla absolwentów szkoły podstawowej (w tym: część kandydatów zrezygnowała z miejsc, na które się dostała w rekrutacji zasadniczej).

Po szkole podstawowej:

  • licea ogólnokształcące – 102 miejsca (VII, VIII, XI, XIII, XIV),
  • technika – 82 (wszystkie z wyjątkiem Technikum Handlowo-Ekonomicznego),
  • branżowe szkoły I stopnia – 99 (wszystkie).

Po gimnazjum:

  • licea ogólnokształcące – 78 miejsc (VII, VIII, XI, XIII, XIV),
  • technika – 46 (wszystkie z wyjątkiem Technikum Handlowo-Ekonomicznego),
  • branżowe szkoły I stopnia – 42 (wszystkie).

Dziś (do godz. 14.30) szkoły muszą poinformować Kuratorium Oświaty o liczbie wolnych miejsc. Rodzice kandydatów, którzy nie dostali się do żadnej ze szkół, powinni udać się osobiście do placówki dysponującej wolnymi miejscami i złożyć w niej podanie o przyjęcie wraz z niezbędnymi dokumentami. Proces przyjęcia do szkoły takiego kandydata odbywa się poza systemem elektronicznym.

– W tym roku, ze względu na efekt rządowej reformy, czyli podwójny rocznik absolwentów gimnazjów i podstawówek, w szkołach średnich przygotowaliśmy dwa razy więcej miejsc niż w roku ubiegłym. To pozwoliło nam uniknąć dramatycznych sytuacji, jakie zdarzały się w innych miastach podczas tegorocznej rekrutacji – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Warto wiedzieć, że w rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 wpłynęło 2667 wniosków (1486 wniosków od absolwentów gimnazjum i 1181 absolwentów szkół podstawowych). Wśród nich były również wnioski kandydatów, którzy zostali przyjęci do szkół w rekrutacji zasadniczej, ale chcieli zmienić placówkę na inną lub profil (w obrębie szkoły do której zostali przyjęci).

Podobnie jak w rekrutacji zasadniczej, w rekrutacji uzupełniającej można było wybrać 6 szkół. Z tego względu, że rekrutacja uzupełniająca odbywała się poza systemem informatycznym, część kandydatów została zakwalifikowana do kilku placówek. Jednak uczeń, który został zakwalifikowany do kilku szkół musiał potwierdzić wolę przyjęcia tylko w jednej placówce.

Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok