Reklama

Reklama

» Rejestracje samochodów osobowych w czerwcu 2019 roku


Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska znalazła się na koniec maja 2019 roku na 7 pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). 

 

Niestety, nawet bez uwzględnienia reeksportu, relatywnie wysoka pozycja na liście rankingowej wciąż nie daje powodu do zadowolenia. Cieniem na rezultatach kładzie się bowiem pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku. 

 

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji. Wartość wskaźnika na poziomie 6,1 szt. na 1000 mieszkańców plasuje Polskę dopiero na 24 pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Estonia (8,2 zarejestrowanych samochodów na 1000 mieszkańców), Czechy (10,4 szt. na 1000 mieszkańców), Słowacja (z wynikiem 7,9 szt. na 1 000 mieszkańców) oraz Słowenia (16,6 szt. na 1000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów Unii Europejskiej wyniósł w maju 2019 roku (ostatnie dostępne dane) 14,0 zarejestrowanych samochodów na 1 000 mieszkańców. 

 

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w maju ok. 4 000 sztuk) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju, to około 41 tys. szt. Udział zaobserwowanego reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 8,88%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie większy.

 

W czerwcu 2019 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 27,5%. Udział firm osiągnął poziom 72,5%. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 32 651 aut. Udział klientów firmowych w 2019 roku wyniósł dotychczas 68,5%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się różnić, jeszcze bardziej zwiększając różnicę pomiędzy nimi.

 

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 4 000 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę. 

 

Wśród piętnastu pierwszych marek klasyfikowanych na liście rankingowej, sześć (Skoda, Volkswagen, Opel, Ford, Peugeot oraz Audi) zanotowały spadek liczby aut zarejestrowanych w 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wyniki dwóch marek wzrosły o więcej niż 20%, w tym najwięcej marki Dacia, o 38,53%. Kolejność na liście marek cieszących się największym powodzeniem wśród polskich klientów nie uległa większym zmianom w porównaniu z wynikami notowanymi na koniec maja 2019 roku. 

 

Tytuł lidera rynku utrzymała Skoda. W 2019 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 34 672 aut tej marki, o 3,12% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Skody w rynku wyniósł 12,46%. 

 

 

Na pozycji wicelidera znalazła się Toyota, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 31 332 szt., o 6,92% więcej niż w 2018 roku. Udział marki wyniósł 11,26%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2019 roku klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 27 299 samochodów, o 4,07% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 9,81%. Na czwartej pozycji znalazł się Opel, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 17 748 szt., o 5,85% mniej niż w 2018 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,38%. Na piątej pozycji była Dacia. W 2019 r. zarejestrowano 17 527 aut tej marki, o 38,53% więcej niż w 2018 roku. Udział marki w rynku wyniósł 6,30%. 

 

Najczęściej kupowanym modelem w 2019 roku była dotychczas Skoda Octavia (10 334 szt.; -2,62% r/r), za którą uplasowała się Skoda Fabia (9 269 szt.; -9,35% r/r) oraz Dacia Duster (7 942 szt. +60,06% r/r), a następnie Toyota Corolla (7 887 szt.; +90,92/r). Pierwszą piątkę zamyka Toyota Yaris (7 155 szt.; -4,60% r/r).

 

Najpopularniejszym modelem w 2019 roku wśród klientów indywidualnych jest Dacia Duster (4 994 szt.; +91,12%), na drugim miejscu uplasowała się Toyota Yaris (3 774 szt.; -0,94%), na trzecim – Skoda Fabia (3 135 szt.; -10,45%), na czwartym – Fiat Tipo (2 669 szt.; +45,77%), a na piątym – Toyota Corolla (2 475 szt.; +75,91%).

 

W przypadku klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem była Skoda Octavia (8 282 szt.; -1,49%). Na drugim miejscu znalazła się Skoda Fabia (6 134 szt.; -8,77%). Trzecie miejsce zajmuje VW Golf (5 887 szt.; +1,50%), czwarte – Toyota Corolla (5 412 szt.; +98,68%), a piąte – Opel Astra (5 272 szt.; -3,95%).

Źródło: Mototarget.pl