Reklama

Rehabilitacja szansą na powrót do pracy

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Z tej możliwości mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami, psychologami, doradcami zawodowymi i terapeutami, mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w trzech modułach:

  • zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia,
  • psychospołecznym – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukacji,
  • medycznym – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji poszczególnych podopiecznych.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w ośrodku rehabilitacji kompleksowej. Obecnie funkcjonują cztery takie placówki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie).

Szczegóły programu i formularze zgłoszeniowe na stronie projektu.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z funduszy unijnych.

źródło: PFRON
oprac.: Barbara Likowska-Matys

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama