Reklama

Regionalne Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Wojciech Orłowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, wymienił najważniejsze zadania, z którymi muszą mierzyć się funkcjonariusze KAS. Należą do nich: zabezpieczenie finansów państwa, walka z przestępczością gospodarczą, obsługa klientów, wsparcie instytucji państwowych oraz edukacja społeczeństwa.

– Wpływy podatkowe pobrane przez podlaską KAS w 2020 r. były o 100 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Wyniosły 4 mld 380 mln zł. W tym roku został odnotowany wzrost wpływów. W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku były o 27 proc. wyższe niż w roku ubiegłym. Oby tak dalej – podkreślał dyrektor.

Magdalena Rzeczkowska wyraziła uznanie wobec służby funkcjonariuszy administracji skarbowej i wymieniła sukcesy tej formacji, tj. zmniejszenie luki „vatowskiej”, malejącą szarą strefę w obszarach rynku tytoniowego, alkoholi, paliw, czy hazardu oraz wzrost zadowolenia podatników wynikający ze zwiększenia standardów ich obsługi poprzez cyfryzację.

– Bez Państwa, bez korpusu pracowników  KAS, bez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, bez ludzi kreatywnych, otwartych na nowoczesność, patrzących w przyszłość, a jednocześnie doskonale rozumiejących i wypełniających ideę służby publicznej, realizacja tych wyzwań, które są przed nami i tych, które udało się zrealizować, nie byłaby możliwa – powiedziała wiceminister.

Marszałek Artur Kosicki do pracowników KAS skierował okolicznościowy list, który został odczytany przez Tomasza Szeweluka. Podkreślił w nim, że pracownicy administracji skarbowej oraz funkcjonariusze są postrzegani w społeczeństwie jako kompetentni i profesjonalni w swoim działaniu.

– Cieszę się, że pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz urzędów skarbowych z całego regionu, efektywnie budują pozytywny i solidny wizerunek Krajowej Administracji Skarbowej, w swojej pełnej zaangażowania, publicznej służbie dla dobra polskiego państwa i jego obywateli – napisał marszałek.

List marszałka Artura Kosickiego

Funkcjonariusze KAS oraz pracownicy administracji skarbowej zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez Prezydenta RP oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Część z nich otrzymała również awanse na wyższy stopień.

***

Izba administracji skarbowej nadzoruje urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe; rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy karne skarbowe oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie prawa podatkowego.

Cezary Rutkowski
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Piotr Babulewicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama