Reklama

Realizacja budżetu Miasta za 2018 r.

Dochody Białegostoku w 2018 roku zostały wykonane w 98% w odniesieniu do planowanych. Dochody ogółem wyniosły 2,059 miliardy złotych, natomiast wydatki – 2,180 miliardy złotych.  

W 2018 r. dochody własne Miasta wyniosły prawie 571 mln zł. W tej kwocie mieszczą się m.in. dochody z podatków i opłat lokalnych (ponad 222,1 mln zł), udziały w PIT i CIT (ponad 426,7 mln zł), subwencje (prawie 417 mln zł) i dotacje z budżetu Państwa (ponad 357,8 mln zł). W 2018 roku Miasto pozyskało łącznie ponad 286,5 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Pozyskane środki były wyższe o 50% niż otrzymane w 2017 r.

Warto zwrócić uwagę na nadwyżkę operacyjną, która na 2018 rok była planowana w wysokości prawie 79 mln zł, a wyniosła ponad 140 mln zł – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Jednocześnie deficyt jest o ponad połowę niższy, niż był zakładany. Wyniósł ponad 121,5 mln zł, a nie 258,8 mln zł.    

Wykonane wydatki za 2018 r. ogółem wyniosły prawie 2,2 mld zł. W stosunku do wydatków za 2017 r. mieliśmy ich więcej o 15% (285,2 mln zł). Bieżące wydatki Miasta w 2018 r. to m.in. wynagrodzenia (ponad 671 mln zł), dotacje (ponad 184 mln zł) i inne, np. rzeczowe (ponad 712 mln zł). 28% wszystkich wydatków stanowią wydatki majątkowe. W 2018 r. były to przede wszystkim inwestycje, na które Miasto wydało ponad 537,5 mln zł (w tym z dofinansowaniem z UE – ponad 243 mln zł). Wśród nich są np. inwestycje drogowe (m.in. przedłużenie ul. Sitarskiej, budowa Trasy Niepodległości, rozpoczęcie budowy ul. Narodowych Sił Zbrojnych) oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Dojlidach. Miasto zainwestowało także w placówki oświatowe (rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, budowa sali gimnastycznej w SP nr 26, wymiana dachu i remont elewacji w SP nr 3, rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31).

Zadłużenie Miasta na koniec 2018 r. wyniosło niewiele ponad 801 mln zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł 38,9%.

Agnieszka Błachowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok