Reklama

Raport migracyjny

Aż 37 cudzoziemców usiłowało nielegalnie wkroczyć na terytorium naszego kraju na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Czeremsze. Duża grupa migrantów (21) ujawniona została również tuż po pokonaniu fizycznej bariery w rejonie Białowieży. Pozostałe zdarzenia odnotowane zostały na odcinkach granicy ochranianych przez Placówki SG w Lipsku, Kuźnicy i Mielniku. Zauważono również kilkanaście osób, które podchodziły pod zaporę techniczną, ale na widok polskich służb cofnęły się w głąb Białorusi.


W rejonie miejscowości Skroblaki funkcjonariusze Straży Granicznej z Bobrownik zatrzymali obywatela Ukrainy. Ustalono, że w rejon granicy państwowej przyjechał po odbiór cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę. 


Od początku 2023 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 73 pomocników i organizatorów  w nielegalnym przekroczeniu granicy.  • Funkcjonariusz na pasie drogi granicznej
    Funkcjonariusz na pasie drogi granicznej
Podlaska Straż Graniczna

Reklama