Reklama

Rada społeczna szpitala w Łomży zaczęła kadencję

– Rada społeczna przy zakładach opieki zdrowotnej, takich jak np. łomżyński szpital jest organem opiniodawczym. Z jednej strony współpracuje z zarządem województwa i sejmikiem oraz dyrekcją szpitala, a z drugiej jest głosem środowiska lokalnego, w którym działa szpital. Opinia rady jest bardzo poważnie brana pod uwagę np. przy stanowieniu i zmianach statutu jednostki, regulaminów, oceny bilansów i planów finansowych oraz inwestycyjnych – tłumaczył wicemarszałek Marek Olbryś, który jest także w składzie rady, jako osoba wskazana przez sejmik.

Łomżyński szpital jest instytucją Województwa Podlaskiego, dlatego, zgodnie z procedurą, większość z 16 członków rady wskazał sejmik. Marszałek także zdecydował, że przewodniczącym gremium będzie Adam Mariusz Niebrzydowski, burmistrz Jedwabnego, który od wicemarszałka Marka Olbrysia przejął prowadzenie pierwszych obrad rady w nowej kadencji.   

Większość członków rady zasiada w niej nie po raz pierwszy, ale obrady rozpoczęły się od krótkiego przedstawienia się poszczególnych osób. Sporą grupę tworzą reprezentanci samorządu województwa. Obok wicemarszałka Marka Olbrysia są to: Dominik Maślach, dyrektor  Departamentu Zdrowia UMWP, radni sejmiku – Piotr Modzelewski i Jacek Piorunek, a także pierwszy marszałek województwa Sławomir Zgrzywa. Inna duża grupa to samorządowcy z Łomży i powiatu, m.in. starosta Lech Marek Szabłowski i burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski.

Dyrektor łomżyńskiego szpitalu Jarosław Pokoleńczuk przybliżył radzie podstawowe dane o placówce. Jest to jednostka z najwyższym, trzecim, poziomem zabezpieczenia świadczeń medycznych jeśli chodzi o podstawową opiekę szpitalną i poradnie specjalistyczne, ma jedną z większych w województwie wartość kontraktu wśród dostawców usług medycznych, obsługuje w zakresie opieki podstawowej i szpitalnej 115 tysięcy mieszkańców miasta i powiatu oraz 315 tysięcy w sferze usług specjalistycznych, ma 22 oddziały, 27 poradni specjalistycznych, 3 duże zakłady diagnostyczne oraz 528 łóżek.

Rada wybrała wiceprzewodniczącego, którym został prorektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży Andrzej Borusiewicz. Przyjęła też po dyskusji kilka uchwał dotyczących organizacji placówki.

Społeczną Radę Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży tworzą:

Przewodniczący Adam Mariusz Niebrzydowski, burmistrz Jedwabnego; wiceprzewodniczący Andrzej Borusiewicz, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych, oraz:

Aneta Matysiewicz, przedstawicielka Wojewody Podlaskiego; Maciej Borysewicz, radny miejski Łomży; Artur Duda, prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju; Piotr Kłys, wójt gminy Łomża; Grzegorz Kulągowski, Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie; Tamara Alicja Małachowska, Sekretarz Miasta Łomża; Dominik Maślach, dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP; Piotr Modzelewski, radny sejmiku; Marek Olbryś, wicemarszałek województwa; Jacek Piorunek, radny sejmiku; Rafał Przychodzeń, MPWiK Łomża; Mariusz Soliwoda, wójt Wizny; Lech Marek Szabłowski, starosta łomżyński; Sławomir Zgrzywa, były marszałek województwa.

tekst i fot.: Maciej Gryguc
red.: Paulina Tołcz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama