Reklama

Quad dla strażaków z Jedwabnego

– Samorząd miasta i gminy Jedwabne wziął udział w konkursie, w którym zarząd województwa i sejmik przyznają dotacje na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. Wniosek dotyczył zakupu quada, czyli pojazdu, którym strażacy mogą docierać w trudno dostępne miejsca. Uzasadnienie było przekonujące i jednostka OSP otrzymała dofinansowanie. Sprzęt został zakupiony i dzisiaj oficjalnie wchodzi do służby – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Jak dodał, główną ideą wspierania jednostek OSP przez samorząd województwa, jest wyposażanie ich w nowoczesny sprzęt, zbliżony do tego, jakim dysponują straże zawodowe i zapewniający bezpieczeństwo druhom, którzy spieszą na ratunek.    

Jedwabne to jedna z gmin nad Biebrzą,  gdzie są tereny podmokłe, leśne, trudno dostępne dla pojazdów strażackich. Zgłoszenia o zaginionych osobach zdarzają się bardzo często, dlatego dofinansowanie w wysokości blisko 50 tys. zł zostało przeznaczone właśnie na zakup quada dla jednostki, w której jest 19 druhów gotowych w każdej chwili do akcji.     

– W przypadku zaginięć decydujące znaczenie ma czas. Trzeba dotrzeć szybko do miejsc, gdzie nie wiadomo z czym przyjdzie się druhom zmierzyć. Czują się pewniej i bezpieczniej mając do dyspozycji profesjonalny sprzęt, a to także przyciąga do OSP nowe ochotniczki i ochotników – podkreślał z zadowoleniem burmistrz Adam Niebrzydowski.

Strażacy z Jedwabnego już wcześniej zaopatrzyli się w kamerę termowizyjną. Z wykorzystaniem pojazdu poruszającego się po bezdrożach, poszukiwania będą mogli znacznie przyspieszyć.   

– Quad będzie przede wszystkim wykorzystywany do akcji poszukiwawczych w trudnych terenach. Kilka takich zdarzeń już mieliśmy, a możemy też wspomagać sąsiednie gminy, które takiego sprzętu nie posiadają. Mamy już w naszej jednostce dobre wyposażenie, ale oczywiście stale trzeba coś modernizować i uzupełniać, chociażby umundurowanie, buty czy węże – mówił Paweł Kierzkowski, komendant gminny Związku OSP w Jedwabnem. 

Quad został od razu wypróbowany przez druha przeszkolonego do prowadzenia tego typu pojazdu.

tekst i fot.: Maciej Gryguc
red.: Paulina Tołcz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama