Reklama

PRZYSTAŃ lokalnie. PIK ogłasza konkurs na lokalne inicjatywy kulturalne Mikrokosmos – premiera spektaklu Przed nami 14. edycja P…

Charakterystyczna górka, łąka nad rzeką, opuszczony budynek czy przystanek autobusowy na nowo mogą stać się miejscem, które łączy, które ma znaczenie. Aktywizacja mieszkańców przez animatorów będących częścią społeczności pozwoli na odbieranie kultury w sposób bardziej osobisty i na budowanie wspólnej kulturalnej PRZYSTANI.

Każdy wnioskodawca może przygotować i zgłosić do konkursu jeden projekt. Całkowity koszt zgłaszanego projektu powinien mieścić się w przedziale od 8 tys. zł do 10 tys. zł brutto. Ciekawe pomysły należy opisać w formularzu konkursowych i przesłać do drogą elektroniczną, w terminie do 15 lipca 2022 r. wyłącznie na adres e-mail edukacja@pikpodlaskie.pl

Wszystkie potrzebne informacje: regulamin konkursu, formularz wniosku, wzór umowy można znaleźć na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PIK, nr tel. 85 740 37 26, e-mail: edukacja@pikpodlaskie.pl.

PRZYSTAŃ lokalnie to projekt współfinansowany z pieniędzy Narodowego Centrum Kultury z Programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2022”  oraz budżetu Województwa Podlaskiego.

źródło: PIK
oprac.: Barbara Likowska-Matys

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama