Reklama

Przysięga wojskowa w Czarnej Białostockiej

Kolejni żołnierze zasilili szeregi 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego im. gen. Nikodema Sulika. W sobotę, 23 września żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW) złożyli przysięgę wojskową na placu przed Urzędem Miejskim w Czarnej Białostockiej. W imieniu marszałka Artura Kosickiego w uroczystości uczestniczyła Mirosława Jaroszewicz-Łojewska, Sekretarz Województwa Podlaskiego. W uroczystości wziął udział Wiceminister Obrony Narodowej Michał Wiśniewski.


Marszałek Województwa Podlaskiego skierował do zebranych z okazji tak ważnego wydarzenia list.

–  Serdecznie gratuluję Wam tej patriotycznej postawy. Zasługuje to na szczególne podkreślenie w obecnej, napiętej sytuacji międzynarodowej, związanej z nadal trwającą rosyjską agresją na Ukrainę oraz wciąż występującymi naruszeniami polskiej granicy z Białorusią przez nielegalnych imigrantów – napisał marszałek.

Dodał, że sobotnia przysięga kończy podstawowy okres żołnierskiego kształcenia.

–  Dziękuję kadrze dowódczej 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego za trud włożony w jak najlepsze Wasze przygotowanie do dalszego, już specjalistycznego szkolenia. Natomiast żołnierzom składającym przysięgę wojskową życzę, by spełniły się Wasze osobiste oraz zawodowe cele i marzenia – podsumował marszałek.

28-dniowe szkolenie obejmowało m.in. musztrę, regulaminy wojskowe oraz szkolenie z bronią. Teraz ochotnicy mogą przejść do kolejnego etapu służby, czyli do szkolenia specjalistycznego, które będzie trwało 11 miesięcy i zostanie połączone z wykonywaniem obowiązków w jednostce wojskowej. Mogą również wstąpić do terytorialnej służby wojskowej albo przejść do rezerwy.

Pułkownik Paweł Lachowski, dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego przypomniał, że dla nas Polaków przysięga wojskowa to ważna część narodowej tradycji i jest nieodłącznym elementem wpisanym w historię oręża polskiego.

– Do historii przeszła przysięga, którą na wierność narodowi na rynku Starego Miasta w Krakowie składał Tadeusz Kościuszko. Na przestrzeni dziejów zmieniała się treść, natomiast sens pozostawał zawsze ten sam. Przysięga wojskowa, którą złożyli żołnierze DZSW jest aktem o bogatej i głębokiej treści. Nakłada na żołnierzy obowiązek obrony niepodległości i granic, a także wierność wobec najjaśniejszej Rzeczpospolitej – zwrócił się do żołnierzy dowódca. – Żołnierze, złożenie przysięgi to bardzo osobisty akt, choć wypowiedziany publicznie, ma charakter indywidualnej obietnicy, zobowiązania i deklaracji rzetelnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. Niezależnie od losów Waszych karier zawodowych związaliście się dzisiaj z mundurem czymś znacznie silniejszym niż umową. Właśnie dokonaliście wyboru, który nie był przypadkowym zbiegiem okoliczności. Słowa roty kryją wartości, które wyznajecie. Wartości, które nadają sens żołnierskiej służbie jednocześnie ucząc odpowiedzialności i dyscypliny.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama