Reklama

Przez granicę wbrew przepisom

Ujawnieni cudzoziemcy pochodzili z Syrii, Afganistanu, Sudanu, Egiptu i Gambii. Największa grupa- 26 cudzoziemców usiłowała nielegalnie przekroczyć granicę Polski w  rejonie Nowego Dworu. Pozostałe zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w  Szudziałowie, Bobrownikach (przez rzekę Świsłocz), Narewce, Białowieży i Mielniku. Na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Narewce i Mielniku 15 osób podchodziło pod barierę, ale wycofały się w głąb Białorusi. 


W listopadzie br. Straż Graniczna ujawniła 1770 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko- białoruskiej.  • Funkcjonariusz SG
    Funkcjonariusz SG
Podlaska Straż Graniczna

Reklama