Reklama

Przesłuchania do Chóru OiFP

Podczas przesłuchań kandydaci będą musieli wykonać dwa utwory solowe z pamięci (jedną dowolną pieśń i jedną dowolną arię starowłoską, oratoryjną lub operową) oraz dwa wybrane przez komisję utwory chóralne – tu możliwe będzie korzystanie z materiałów nutowych. Sprawdzane będzie także czytanie nut a vista.

Zgłoszenia, zawierające opis dokonań artystycznych, należy przesłać drogą e-mailową na adres: przesluchania@oifp.eu najpóźniej do 25 września 2021 r. do godz. 16. Uczestnicy będą mieli akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby od godz. 10 w dniu przesłuchania. Dopuszcza się również udział z własnym pianistą.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie instytucji

źródło: OiFP
oprac.: Anna Augustynowicz
fot.: archiwum

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama