Reklama

Przemyt ludzi nie popłaca

Funkcjonariusze GOŚ PSG w Narewce, wspólnie z funkcjonariuszami SG z Warszawy i  Wydziałem Zabezpieczenia Działań z Białegostoku 17 stycznia br. dokonali zatrzymania obywatela Ukrainy.  Mężczyzna podejrzany był o zorganizowanie co najmniej pięciu  przekroczeń granicy państwowej z Białorusi do Polski kilkuosobowym grupom cudzoziemców wbrew obowiązującym przepisom. Czynności dokonane zostały w ramach prowadzonego śledztwa, nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Hajnówce.


Cudzoziemca przewieziono do pomieszczeń służbowych Placówki SG w Narewce. W  trakcie prowadzonych czynności zatrzymany złożył obszerne wyjaśnienia i przyznał się do stawianych mu zarzutów.


Decyzją Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy i umieszczony w Areszcie Śledczym w Hajnówce.


Sprawa jest rozwojowa.

  • Efekty przeszukania
    Efekty przeszukania
Podlaska Straż Graniczna

Reklama