Reklama

Przełom roku na polsko-białoruskiej granicy

Zdarzenia migracyjne odnotowane zostały na odcinkach granicy zabezpieczanych przez Placówki SG w Krynkach, Bobrownikach, Narewce, Mielniku, Michałowie, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. W  piątek ujawnione zostały 52 próby nielegalnego przekroczenia granicy, w sobotę 47, a w niedzielę takich zdarzeń było 27. Kila grup cudzoziemców pokonując nielegalnie granicę przekroczyło rzekę graniczną Świsłocz.  Ujawnieni obcokrajowcy pochodzili z Egiptu, Iraku, Jemenu, Ghany, Syrii, Afganistanu i  Turkmenistanu.


Przy granicy polsko – białoruskiej zatrzymano także czterech kurierów. W piątek trzech obywateli Ukrainy usiłowało przewieźć do Niemiec dwie grupy cudzoziemców. W rejonie Narewki w dwóch autach jechało 12 Egipcjan, a w okolicach Mielnika 3 Syryjczyków. Natomiast w niedzielę w Siemiatyczach zatrzymany został do kontroli pojazd w którym oprócz kierowcy, również obywatela Ukrainy znajdowało się czterech Syryjczyków.


Zgodnie z Art. 264. § 3 Kodeksu Karnego „Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 5 lat.

  • Funkcjonariusze SG przy pasie drogi granicznej
    Funkcjonariusze SG przy pasie drogi granicznej
Podlaska Straż Graniczna

Reklama