Reklama

Przedszkole nr 2 w Łapach oficjalnie otwarte po rozbudowie!

Nowoczesne i przyjazne wnętrza

Nowe przedszkole powiększyło się o cztery przestronne sale, szatnie, pomieszczenia terapeutyczne, biurowe, gospodarcze i sanitarne. W ramach przedsięwzięcia przedszkolaki korzystają również z zajęć z języków obcych, matematycznych oraz kształtujących postawę przedsiębiorczą i kreatywną. W specjalnych szkoleniach, podnoszących kompetencje i kwalifikacje, biorą też udział nauczyciele tej placówki.

– To przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka, otwarte na jego potrzeby i możliwości, realizujące założenia edukacji włączającej. To przedszkole zapewniające każdemu dziecku warunki do rozwoju i pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia, wychowania oraz w życiu społecznym przedszkola bez względu na status społeczny i rozwój dziecka – podkreślała Aneta Anna Perkowska, dyrektor PS nr 2 w Łapach.

Szefowa placówki podziękowała też za wsparcie sprzyjających osób i instytucji, w szczególności marszałkowi województwa Arturowi Kosickiemu, za „zrozumienie problemów i potrzeb naszych najmłodszych mieszkańców”.

Wszystko zaczyna się w przedszkolu

Obecnie w placówce funkcjonuje 12 oddziałów od 3. do 6. roku życia, do których uczęszcza niemal 300 dzieci. Pracuje tutaj 31 nauczycieli oraz 25 pracowników obsługi. Jest to miejsce wyróżnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej krajowym certyfikatem przedszkola promującego zdrowie.

Koszt całego przedsięwzięcia to 5,6 mln zł: 4,3 mln zł – koszt rozbudowy, ponad 1,3 mln zł – łączny koszt działań edukacyjnych.

W środowej uroczystości uczestniczyli także m.in. starosta białostocki Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe, zastępca burmistrza Łap Krzysztof Dudziński, radni miejscy z Urszulą Jabłońską i Leszkiem Gulewiczem na czele, dyrektorzy okolicznych szkół i przedszkoli, przedstawiciele duchowieństwa, rodzice przedszkolaków, nauczyciele i pracownicy placówki.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama