Reklama

Przedłużone umowy dla nauczycieli z Ukrainy

Reklama

Nauczyciele z Ukrainy pracujący w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok mają już przedłużone umowy. Będą wspomagać ukraińskie dzieci w integracji do końca roku szkolnego. W miejskich szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 61 ukraińskich nauczycieli. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej  wypłaca im wynagrodzenie oraz pokrywa koszty podatków i składek.

Miasto Białystok 20 kwietnia podpisało porozumienie z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w zakresie realizacji programu „Cash for Work”. Jest to program zatrudnienia interwencyjnego uchodźców, w tym przypadku z Ukrainy. W ramach „Cash for Work” zawierane są umowy zlecenia z uczestnikami i porozumienia trójstronne. Kluczowym elementem jest wsparcie uczniów w szkołach, w kontakcie z nauczycielami czy rówieśnikami.

W Urzędzie Miejskim w Białymstoku 28 grudnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji PCPM oraz obywatelkami Ukrainy, podczas którego przedłużono umowy z okresem obowiązywania do 30 czerwca 2023 r. W miejskich szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 61 ukraińskich nauczycieli. Uchodźcy pracują jako asystenci i pomagają ukraińskim dzieciom w integracji w białostockich placówkach edukacyjnych. Fundacja PCPM wypłaca asystentom-uchodźcom wynagrodzenie oraz pokrywa koszty podatków, składek i ubezpieczenia, natomiast dyrektor placówki jest odpowiedzialny za ustalenie zadań dla pracownika i nadzór nad jego pracą. W rekrutacji wykorzystano zgłoszenia przesłane przez miejską stronę bialystokpomaga.pl. Uczestnicy programu zostali zatrudnieni do 30 czerwca 2023 r. i  pracują w wymiarze 6 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od ponad 16 lat niesie pomoc humanitarną w kryzysach uchodźczych i od samego początku wojny aktywnie pomaga ukraińskim uchodźcom.

Opracowanie: Anna Kowalska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama