Reklama

Promocja. To jest ważne. Inaczej nikt się nie dowie, że to jest fajna szkoła

A Bolesław Hryniewicki, dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, dodaje: – To bardzo przydatne działania. Tym bardziej, że pomaga nam w promocji szkoły firma, która ma w tym doświadczenie. Fachowcy pomagają przygotować materiały, uporządkować graficzną stronę naszych folderów i ulotek. A my to wszystko wykorzystujemy do prezentowania szkoły na spotkaniach z potencjalnymi kandydatami.

O czym mówią? O pomocy w przygotowaniu content marketingu, którą zaoferowali wybranym szkołom realizatorzy projektu Dobry Zawód – Fajne Życie. To zbiór materiałów, pomocy, odświeżenie logówek, firm promocyjny. Wszystko po to, by oferta szkoły trafiła do młodych. By chciało im się sprawdzić, co dana szkoła proponuje. I później – w wielu ofert – wybrać tę, która pasuje do zdolności, zainteresowań i charakteru. No i taką, która w przyszłości da dobry zawód.

Strona internetowa – tak skonstruowana, by zaciekawiła młodzież. Tak samo ulotki. Do tego film promocyjny, w którym sami uczniowie opowiadają o tym, jak to jest uczyć się w danej szkole, odświeżone logówki, papier firmowy. No i spójna wizja promocji szkoły. Dyrektorzy szkół nie mają wątpliwości – promować się trzeba dobrze. Bo co z tego, że zaproponują świetną ofertę kształcenia, co z tego, że będzie można nauczyć się u nich zawodów, które w przyszłości zapewnią zatrudnienie, jeśli nikt z młodych z tej propozycji nie skorzysta?

Jednak dobra promocja to niełatwa sprawa. Trzeba mieć pomysły, ludzi, którzy się na tym znają, pieniądze, no i chęć zmiany. Zmiany – bo przecież dziś wszystkie szkoły się promują. Ale wygrają te, które zrozumieją, że pewne rzeczy w tej promocji trzeba poprawić. Bo promocja – nie może przecież być nudna.

Już umieją się dobrze wypromować

– Przede wszystkim uwierzyliśmy w to, że robimy to, co kochamy, że nasza praca ma sens, a uczniowie to zauważają i doceniają. Z przeprowadzonych na początku projektu ankiet z uczniami jednoznacznie wynikało, iż uczniowie w naszej placówce mają przestrzeń do wyrażania siebie, odkrywania i realizowania swoich pasji, mają możliwość robienia tego, co kochają. To niewątpliwie umocniło nasza wiarę w to, że jako szkoła zawodowa, jako nauczyciele, specjaliści jesteśmy wsparciem dla uczniów. Stąd też nasz nowy logotyp, który pokazuje, że w naszej szkole można rozwinąć skrzydła, podążać za marzeniami, być wolnym i jednocześnie kształtować w sobie postawę człowieka, który chce, i wie jak, może osiągnąć wyznaczone sobie cele – mówi Katarzyna Wołkowycka, nauczycielka, a zarazem koordynatorka szkolnego zespołu promocji w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

Główny cel to oczywiście – pokazać się potencjalnym kandydatom i zachęcić ich do nauki w szkole. Mariusz Pęza, dyrektor szkoły, przekonuje, że u niego, przy ul. Sienkiewicza w Białystoku, naprawdę jest w czym wybierać: – ZSTiOzOI to obecnie jedyna na terenie województwa podlaskiego integracyjna szkoła ponadgimnazjalna na poziomie technikum dająca uczniom z niepełnosprawnościami możliwość kształcenia w 10 atrakcyjnych kierunkach kształcenia: technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich, technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik logistyk, technik tyfloinformatyk, technik masażysta, technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa – opowiada dyrektor Mariusz Pęza. Pochwalić się faktycznie ma czym. Ale ważne, by chwalił się umiejętnie. By o szkole usłyszeli ci, którzy stoją właśnie przed decyzją o wyborze dalszej ścieżki kariery.

Beata Konopka, kierowniczka ds. kształcenia zawodowego, przyznaje: – Okazją ku temu był niewątpliwie projekt Dobry zawód – Fajne życie, realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr i partnerów. W ramach konkursu skierowanego do wszystkich szkół zawodowych podjęliśmy trud przygotowania strategii kontent marketingowej naszej szkoły. I udało się! Jako jedna z niewielu szkół otrzymaliśmy profesjonalne wsparcie wiodącej w kraju agencji interaktywnej Infinity Group.

Zespół szkolnych pracowników wziął udział w warsztatach z zakresu nowoczesnej promocji. Wspólnie z agencją reklamową przygotowali film i spot radiowy szkoły. – Było to wyzwanie, głównie z powodu realizacji zadań w czasie wakacji, a musieliśmy stworzyć atmosferę panującą w szkole – opowiada Beata Konopka.

To dzięki projektowi powstał też nowy logotyp oddający charakter szkoły. Szkoła otrzymała także propozycję layout’u folderu, ulotek promujących poszczególne kierunki, słowem całego pakietu promocyjnego szkoły.

– Teraz przed nami kolejne wyzwanie, mianowicie pozyskanie środków na realizację tego, co zawiera nasza Księga identyfikacji wizualnej – zapowiada Beata Konopka.

Pomogli aż 20 podlaskim szkołom

Takich zadowolonych z planu promocji szkół jest w regionie przynajmniej 20 – bo tylu pomogli realizatorzy projektu. Pomogli, czyli opracowali indywidualny pakiet, odnoszący się do konkretnej szkoły zawodowej.

Rezultatem tej współpracy jest pakiet Content Marketingu (CM) dla każdej z 20 szkół. Każdy zawiera księgę identyfikacji wizualnej szkoły(CI), pakiety zdjęciowe i plakaty identyfikujące daną szkołę, pakiet video (film video, promujący szkołę, spot reklamowy, spot radiowy), opracowanie layoutów grafik materiałów promocyjnych, doradztwo specjalistyczne w formie osobistych spotkań w zakresie Content Marketingu, promocji, identyfikacji wizualnej, kreowania wizerunku szkoły, opracowanie indywidualnego programu oraz wytycznych realizacyjnych wzorcowego spotkania promocyjnego np. w gimnazjum dla uczniów, opracowanie wzorcowego planu promocji dla danej szkoły zawodowej na okres jednego roku. W przyszłości treści będą wykorzystane przez szkołę np. w prasie, materiałach drukowanych, reklamach prasowych, telewizyjnych, radiowych i w mediach społecznościowych.

Ale to nie wszystko. Pracownicy szkół wzięli udział w zajęciach z doradztwa przeznaczonego. To były osobiste spotkania w zakresie content marketingu, promocji, identyfikacji wizualnej, kreowaniu wizerunku szkoły. Specjaliści projektu pomogli też opracować programy wzorcowego spotkania promocyjnego w gimnazjum dla uczniów, z uwzględnieniem specyfiki danej szkoły. To m.in. ramowy scenariusz spotkania, lista materiałów promocyjnych do wykorzystania, wytyczne związane ze sposobem prezentacji szkoły, opis działań promocyjnych: rekomendacja narzędzi i kanałów komunikacji, ale też harmonogram działań i plan budżetu z uwzględnieniem możliwości budżetowych danej szkoły.

www.dobryzawod.pl 

unia

Materiał informacyjny partnera