Reklama

Promocja publikacji „Inwentarz Starostwa Tykocińskiego z 1571 roku”

Na spotkanie z autorem opracowania dr. Michałem Sierbą Muzeum Podlaskie zaprasza do Domu Talmudycznego w Tykocinie w piątek, 26 kwietnia na godz. 12. W drugiej części wydarzenia planowana jest dyskusja naukowa na temat szesnastowiecznego Tykocina.


Tykocin – miasto o istotnym znaczeniu w dziejach Podlasia i Rzeczypospolitej, centrum handlu kultury i wytwórczości, związane z królem Zygmuntem Augustem, hetmanem Stefanem Czarnieckim, rodem Branickich Gryfitów, arena jednej z odsłon potopu szwedzkiego, siedziba potężnego kahału żydowskiego, dziś miasto uznane za Pomnik Historii – od dziesięcioleci stanowiło obiekt zainteresowań badaczy z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Celem wydawnictwa jest przybliżenie historii miasta Tykocin i okolicznych wsi oraz dostarczenie narzędzia badawczego nie tylko historykom, lecz także między innymi archeologom, regionalistom czy językoznawcom. Wydanie inwentarza drukiem, wyczekiwane i postulowane już od wielu lat, jest również jednym z najlepszych sposobów uczczenia 600-lecia ustanowienia wójtostwa w Tykocinie w 1424 roku.

Pomysłodawczynią i inspiratorką powstania opracowania, jest Pani Halina Karwowska Kierownik Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Niniejsza edycja stanowi początek serii wydawniczej, która obejmie inwentarze dóbr tykocińskich z XVI-XVIII wieku. Pierwszy tom zawiera inwentarz z 1571 roku, uzupełniony regestrem dochodów starostwa. Drugą z planowanych publikacji będzie inwentarz dóbr tykocińskich z 1701 roku, natomiast trzecią – z 1772 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama