Reklama

Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2023Rekordową liczbę projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosili mieszkańcy Białegostoku. Do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 246 wniosków. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach 3-17 października.Rekordową liczbę projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosili mieszkańcy Białegostoku. Do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 246 wniosków. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach 3-17 października.

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023 trwał od 11 marca do 11 kwietnia. W tym czasie mieszkańcy Białegostoku zgłosili 246 projektów – najwięcej od początku realizacji Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku. Dla porównania – w ubiegłym roku wpłynęło 185 wniosków, rok wcześniej – 150. W tym roku zgłoszono 73 projekty ogólnomiejskie i 173 osiedlowe.

 – Bardzo cieszy nas tak duża aktywność białostoczan. Jest dowodem na to, że Budżet Obywatelski stał się w naszym mieście popularnym sposobem na współdecydowanie o tym, jak mamy rozwijać Białystok – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Najwięcej pomysłów dotyczy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (54 projekty), zdrowia i bezpieczeństwa (47 projektów), remontów i modernizacji obiektów szkolnych (42 projekty) oraz infrastruktury drogowej (33 projekty). Wśród zgłoszonych pomysłów są m.in. ścieżki rowerowe, festyny, place zabaw, parkingi, zakup defibrylatorów AED, projekty zielone (przystanki, nasadzenia, ławeczki), obiekty sportowe (rolkowisko, skatepark, discgolf, korty tenisowe).

Spośród 173 projektów osiedlowych największa liczba wniosków dotyczy osiedla Antoniuk (21 projektów) i osiedla Mickiewicza (15 projektów).

Ocena projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2023 przebiega poprzez weryfikację ogólną, szczegółową i ostateczną. Weryfikację ogólną i szczegółową przeprowadzają jednostki merytoryczne Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Weryfikacji ostatecznej dokona powołany do tego zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2023. Do 9 września 2022 roku zostanie ogłoszona lista projektów zakwalifikowanych do głosowania mieszkańców, które będzie trwało w dniach 3-17 października 2022 r.

Anna Kowalska

Reklama