Reklama

Program „Nasze Podwórko”

Dzięki pomocy finansowej Miasta w ramach programu „Nasze Podwórko” możliwe jest zagospodarowanie miejskich podwórek zgodnie z potrzebami i pomysłami mieszkańców. Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku zaprasza do udziału w tegorocznej edycji programu. Wnioski są przyjmowane do 30 września 2019 r.

Co roku Miasto wspiera wybrane projekty aranżacji miejskich podwórek. Program „Nasze Podwórko” jest realizowany przez Zarząd Mienia Komunalnego. Członkowie wspólnot mieszkaniowych mających zawarte umowy dzierżawy nieruchomości należących do Gminy Białystok mogą składać wnioski o zagospodarowanie ich podwórek. Aranżacje mogą obejmować tworzenie miejsc rekreacji, nasadzenia, place zabaw i elementy małej architektury.

Wspólnoty mieszkaniowe wraz z wnioskiem powinny złożyć dokumentację projektową zagospodarowania podwórek i prawomocne uchwały. Wszystkie wymagania dotyczące dokumentów znajdują się w regulaminie programu „Nasze Podwórko” na stronie www.zmk.bialystok.pl. Można też skonsultować swoje pomysły i projekty z pracownikami Zarządu Mienia Komunalnego, np. dzwoniąc do pracowników w godzinach pracy.  

– Dzięki wsparciu Miasta podwórka stają się bardziej funkcjonalne i estetyczne. Takie projekty potwierdzają pomysłowość i zaangażowanie lokalnych społeczności. Inicjatywy odmieniające nasze najbliższe otoczenie warto wspierać i Miasto zawsze się ku temu skłania – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Miejski program „Nasze Podwórko” został zainicjowany w 2015 roku. Jest skierowany do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Białystok, które chcą zmienić wygląd i funkcje swoich podwórek. W ramach programu do tej pory powstały m.in. podwórka przy ul. Gen. J. Bema i Włókienniczej, Zagórnej i Lipowej.

Agnieszka Błachowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok