Reklama

Program Bezpieczeństwo dla wszystkich

„Bezpieczeństwo dla wszystkich” to międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych przeznaczony do prowadzenia zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program ten jest w całości opracowany i finansowany przez Renault. „Bezpieczeństwo dla wszystkich” to największy tego rodzaju program w Europie – swoim zasięgiem obejmuje 19 krajów, a udział w nim wzięło do tej pory 7 milionów dzieci.
„Bezpieczeństwo dla wszystkich” to program bezpłatny. Celem Renault jest wykształcenie u dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo w programie, odpowiednich nawyków w zakresie zachowania na drodze, a także uwrażliwienie rodziców na niebezpieczeństwa, jakie na drogach mogą napotkać ich dzieci.
Program jest długofalowy, docelowo ma zostać wprowadzony do wszystkich szkół w całej Polsce. Pierwsza edycja „Bezpieczeństwa dla wszystkich” objęła obszar pilotażowy – Warszawę, Bydgoszcz oraz Kielce i odniosła wielki sukces. Od drugiej edycji akcja objęła całą Polskę. W tej chwili w akcji uczestniczy już 4 266 szkół – 21 366 klas i 493 550 dzieci. Nieodłącznym elementem programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich” jest doroczny konkurs o tej samej nazwie, którego głównym zadaniem jest zachęcenie dzieci do przedstawiania własnych pomysłów jak polepszyć sytuację na polskich drogach.
Zgłoszone do konkursu prace ocenia jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele współpracujących przy programie instytucji m.in. Komendy Głównej Policji, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Global Road Safety Partnership, a także doradcy metodyczni, Dorota Stalińska i przedstawiciel Renault.
W październiku 2002 roku pakiet edukacyjny „Droga i ja” został oficjalnie wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji. Przeznaczony jest do kształcenia zintegrowanego i wychowania komunikacyjnego na poziomie szkoły podstawowej.
Program został także pozytywnie zaopiniowany przez: Komendę Główną Policji, Instytut Transportu Samochodowego, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury oraz doradców metodycznych szkół podstawowych. Komendant Główny Policji uhonorował Renault „Mandatem zaufania”, którym policja wyróżnia inicjatywy związane z podnoszeniem bezpieczeństwa na drogach. Renault jest pierwszą firmą z sektora prywatnego, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie.
autor: Bstok.pl
Źródło Renault

Reklama