Reklama

Prezentacja unikatowego zbioru kazań po konserwacji

Jeden z najcenniejszych zabytków Muzeum Podlaskiego, jedyny w zbiorach XV-wieczny inkunabuł przeszedł profesjonalną, gruntowną konserwację. O efektach prac oraz o historii księgi opowie Krzysztof Kukliński. Spotkanie odbędzie się w Muzeum w Tykocinie – Dom Talmudyczny przy ul. Koziej 2 we wtorek, 13 czerwca br. o godz. 14.


Inkunabułami nazywane są rzadkie druki, wydane do 1500 roku włącznie. Tykociński egzemplarz ,,Mariale eximii viri Bernardini de busti…”, autorstwa włoskiego franciszkanina Bernardinusa de Bustis, składa się z 63 traktatów w formie kazań, dotyczących różnych aspektów teologii maryjnej.

Liczba kazań jest nawiązaniem do lat ziemskiego życia Maryi. Ten wielki tom został wydany w 1496 r. w drukarni Martina Flocha w Strasburgu i jest jednym z dwóch zachowanych na terytorium Polski.

Inkunabuł wymagał pilnej konserwacji. Jego okładki miały liczne ślady aktywności szkodników papieru i drewna. Na skórzanej powłoce było wiele ubytków i spękań. W czasie skomplikowanych prac konserwatorskich wszystkie elementy księgi zostały rozłożone na części, specjalistycznie wyczyszczone z kurzu, zabrudzeń, starych klejów, a ubytki w stronach, oprawie i skórze uzupełnione.
Podczas spotkania Krzysztof Kukliński, p.o. kierownika w Bibliotece Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, przybliży uczestnikom historię inkunabułu, jego znaczenie dla kultury oraz najważniejsze elementy procesu konserwacji tego niezwykłego dzieła. Tym cenniejszego, że przez lata było częścią księgozbioru Zakonu Bernardynów w Tykocinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wejściówka – 5 zł.

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

 

Reklama

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama