Reklama

Prawie milion złotych na zabytki

Dziewięć białostockich zabytków zostanie wyremontowanych dzięki miejskiej dotacji. Projekt uchwały w sprawie prac konserwatorsko-budowlanych, przygotowany przez prezydenta Białegostoku, został dziś zatwierdzony przez Radę Miasta. Łączne wsparcie finansowe to 838 tys. zł.

W ustalonym terminie, który jak co roku upływa 31 stycznia, złożono dziewięć wniosków kompletnych pod względem formalnym, które podlegały rozpatrzeniu. W oparciu o przyjęte kryteria przeprowadzono ich merytoryczną ocenę. Wszystkie wnioski uzyskały powyżej 60 punktów. Dlatego też prezydent Białegostoku zaproponował, aby w 2019 r. dofinansować prace przy 9 zabytkach – 2 ruchomych i 7 nieruchomych w wysokościach nieprzekraczających 75% nakładów koniecznych z kosztorysów.

W poniedziałek (25 marca) Rada Miasta Białystok podzieliła stanowisko prezydenta i przyznała dotacje celowe ośmiu podmiotom na remont dziewięciu zabytków. Dotacje otrzymali:

  1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 45 tys. zł na konserwację pary rzeźb (Alegoria Zwycięstwa), wieńczącej elewację ogrodową Pałacu Branickich.
  2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 40 tys. zł na konserwację pary rzeźb (Dwie nimfy – Najady), wieńczącej elewację ogrodową Pałacu Branickich.
  3. Piotr Sebastian Lussa – 91 tys. zł na remont elewacji oficyny z zespołu pałacowego z ok. 1900 r., przy ul. Lipowej 35a.
  4. Wspólnota Lokali Użytkowych Nieruchomości nr 1 przy ul. Ciepłej – 3,8 tys. zł na konserwację dwuskrzydłowych drzwi w holu kamienicy z końca XIX w., przy ul. Ciepłej 1.
  5. Matylda Wochniak – 90 tys. zł na renowację rzeźbionej framugi drzwi wejściowych wraz z odtworzeniem rzeźbionych skrzydeł drzwiowych i nadświetla oraz remont przejazdu bramnego z wykonaniem bramy głównej kamienicy z lat 1900-1910, przy ul. Lipowej 28.
  6. Paweł Tadeusz Wenclik, Anna Wenclik-Wruck, Zofia Wanda Wenclik, Elżbieta Maria Wenclik, Marcin Jan Wenclik, Paulina Maria Sawera – 193 tys. zł na remont elewacji frontowej wraz ze wzmocnieniem fundamentów, restauracją żeliwnego balkonu, wymianą okna i odtworzeniem drewnianych drzwi wejściowych kamienicy z lat 1881-1884, przy ul. Elektrycznej 8.
  7. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Waryńskiego 4 – 169 tys. zł na remont elewacji frontowej wraz z wymianą części stolarki okiennej i naprawą drzwi zewnętrznych kamienicy z końca XIX w., przy ul. L. Waryńskiego 4.
  8. Krzysztof Koroluk, Aneta Dąbrowska – 171 tys. zł na wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz oczyszczenie elewacji budynku nr 14 w zespole dawnego Mariampolskiego Pułku Husarów z lat 80. XIX w., przy ul. Gnieźnieńskiej 6.
  9. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 22 przy ul. Świętojańskiej – 35,2 tys. zł na naprawę, wzmocnienie i zabezpieczenie drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu i stropu kamienicy z 1936 r., przy ul. Świętojańskiej 22.

Dzięki dofinansowaniu ze strony Miasta udaje się przywracać świetność wielu białostockim zabytkom. Efekty będziemy podziwiać już niedługo – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Wszystkie prace konserwatorsko-budowlane powinny zostać wykonane w 2019 roku.

W budżecie Białegostoku na 2019 rok na dotacje na prace przy zabytkach zaplanowano kwotę 1,2 mln zł. Z uwagi na udzielenie dotacji wszystkim wnioskodawcom (838 tys. zł) oraz potrzeby miejskich instytucji kultury – 362 tys. zł Miasto planuje przeznaczyć na działalność tych placówek, w tym na niezbędne remonty ich obiektów oraz powiększenie zbiorów. Takie przeznaczenie pozostałej kwoty pozytywnie zaopiniowała Komisja Kultury i Promocji Miasta Rady Miasta Białystok.

(oprac. Kamila Bogacewicz)

Źródło: Urząd Miejski Białystok