Reklama

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” – program dla osób po kryzysie psychicznym

Bezpłatna oferta PFRON realizowana jest w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych.

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej uczestnicy przebywają w Ośrodku. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu zamieszkania danego uczestnika. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8 do 18, ale będą trwać nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku uczestnicy będą mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Więcej informacji można uzyskać, wysyłając e-mail na adres: ork@pfron.org.pl lub dzwoniąc pod nr. tel. 22 50 55 600, 532 433 727.

źródło i fot.:  PFRON
oprac.: Paulina Tołcz

Reklama