POWOŁANIA NA STANOWISKO KOMENDANTA I ZASTĘPCÓW KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

POWOŁANIA NA STANOWISKO KOMENDANTA I ZASTĘPCÓW KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

Data publikacji 22.04.2022

Czterech funkcjonariuszy z garnizonu podlaskiego powołanych zostało na stanowiska komendanta i zastępców komendanta powiatowego. Rozkazy odebrali z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Roberta Szewca podczas odprawy służbowej. Nowy komendant powołany został w Komendzie Powiatowej Policji Sejnach, a zastępcy w Komendach Powiatowych Policji w Augustowie, Wysokiem Mazowieckiem i Sokółce.

Podczas trzydniowej odprawy, w której udział wzięli komendanci miejscy i powiatowi policji wraz z zastępcami oraz dowódcy oddziału prewencji i pododdziału kontrterrorystycznego, omówione zostały najistotniejsze aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w województwie podlaskim. Pod nadzorem Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Jacka Kumpiałowskiego omówiona została problematyka dotycząca działań funkcjonariuszy w związku z kryzysem migracyjnym i wykonywaniem zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie województwa podlaskiego. Kadra kierownicza spotkała się również z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Robertem Szewcem, który podczas odprawy wręczył czterem funkcjonariuszom rozkazy o powołaniu na stanowiska służbowe w czterech komendach. Na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach i Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie,  Wysokiem Mazowieckiem i Sokółce powołani zostali: podinspektor Janusz Sepko, podinspektor Bartosz Świerpiel, nadkomisarz Grzegorz Bielawski i nadkomisarz Tomasz Waszczuk.

Źródło: Podlaska Policja

Reklama