Reklama

Poszukiwania ośmiu wspaniałych w Białymstoku

Ruszyła już 24. białostocka edycja samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Kandydatów – młode osoby działające na rzecz społeczności lokalnej – mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice. Termin upływa 18 lutego.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” służy przede wszystkim propagowaniu idei wolontariatu, zwraca uwagę na młodzież, która bezinteresownie pomaga innym, a dzięki swoim działaniom staje się wzorcem dla rówieśników. Ważnym elementem jest także rozbudzanie wrażliwości uczniów na potrzeby otoczenia. Od lat w naszym mieście ten konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Co roku przystępuje do niego ok. 70 wolontariuszy.

–   Dzięki temu konkursowi staramy się doceniać młodzież, która potrafi dostrzegać, że ktoś obok potrzebuje pomocy i tę pomoc nieść – powiedział organizator białostockiej edycji konkursu, prezydent Tadeusz Truskolaski.

W tym roku nowością jest to, że dopuszczalne są dwie formy zgłoszeń: indywidualne i grupowe. Zgłoszenia indywidualne zostały podzielone na dwie kategorie:

  • „Ósemeczka” – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,
  • „Ósemka”:
  • „Ósemka Junior” – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej,
  • „Ósemka Senior” – uczniowie klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówki oświatowo-wychowawcze, rodzice i przyjaciele. Zgłoszenia przyjmuje lokalny komitet organizacyjny w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 do 18 lutego, w godz. 7.30-16.00. Skany dokumentów można też przesyłać elektronicznie na adres: centrum@um.bialystok.pl.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wręczone na uroczystej gali w kwietniu. Ośmiu laureatów w kategorii „Ósemki” czeka trzydniowy wyjazd finansowany przez Miasto Białystok na XXV Finał Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Inicjatywa „Ośmiu Wspaniałych” została zapoczątkowana przez Fundację „Świat na TAK”, która w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia.

Źródło Urząd Miejski Białystok