Reklama

Postępy w budowie Muzeum Pamięci Sybiru

Postępy w budowie Muzeum Pamięci Sybiru,

największej placówki muzealnej we wschodniej Polsce.

Dobiegają końca prace budowlane, których celem jest przekształcenie dawnego magazynu wojskowego nr 2 przy ulicy Węglowej w nowoczesne Muzeum Pamięci Sybiru. Inwestycja jest na etapie tzw. stanu surowego zamkniętego. Po zakończeniu budowy rozpocznie się montaż wystawy i wyposażenia muzeum. Prace nad powstaniem  Muzeum Pamięci Sybiru  to obecnie największa inwestycja muzealna w Polsce na wschód od Wisły.

Pamięć o tych, którzy padli ofiarą bezwzględnej polityki władz sowieckich, w Białymstoku pielęgnowana jest szczególnie, ponieważ deportacje ludności na Syberię najmocniej dotknęły Polaków zamieszkujących wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Deportowano setki tysięcy osób. Pierwsza z wywózek była najtragiczniejsza. 79 lat temu, w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku, na Syberię wywieziono ok. 140 tysięcy ludzi. Wielu nie przetrwało podróży, wielu nie wróciło z zesłania. Umierali z głodu, zimna, wyczerpania.

W poniedziałek (11 lutego 2019 r.) dla upamiętnienia 79. rocznicy pierwszej deportacji obywateli Rzeczpospolitej Polskiej na Sybir, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprasza do złożenia kwiatów pod Pomnikiem-Grobem Nieznanego Sybiraka. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00

– Winni jesteśmy pamięć tym wszystkim, którzy padli ofiarą represji Stalina tylko dlatego, że byli Polakami, że zagrażali nowemu porządkowi, jaki miał być przez okupanta wprowadzony na dawnych Kresach Rzeczypospolitej – powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Miasta Białegostoku.Idea powstania w Białymstoku ośrodka upowszechniającego wiedzę oraz pamięć o zesłaniach syberyjskich nabrała kształtu wraz z pierwszymi pomysłami budowy w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru. Dziś projekt jest realizowany. Trwają prace budowlane, których celem jest przekształcenie dawnego magazynu wojskowego nr 2 przy ulicy Węglowej w nowoczesne muzeum. Powstał już budynek w stanie surowym zamkniętym. Po zakończeniu budowy rozpocznie się montaż wystawy i wyposażenia muzeum.

To dla nas szczególnie ważna inwestycja. Dążymy do wybudowania placówki, która będzie miejscem dokumentowania przeżyć i losów Polaków zsyłanych na Syberię i do Kazachstanu. Zależy nam na tym, aby było to muzeum o europejskim zasięgu – podkreśla Tadeusz Truskolaski, prezydent Miasta Białegostoku.

Budynek Muzeum Pamięci Sybiru ulokowany jest na terenie przedwojennych, polskich magazynów wojskowych, które bezpośrednio przylegają do dawnego, brzeskiego traktu kolejowego.

To tu grupowano ludność aresztowaną, a z pobliskiego kolejowego dworca Poleskiego (dzisiaj Białystok Towarowy) odchodziły transporty na Wschód. Na bocznicach kolejowych rozpoczynała się dramatyczna podróż tysięcy osób deportowanych na Syberię i do Kazachstanu – mówi Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

W dwupiętrowym magazynie znajdzie się zasadnicza część wystawiennicza, natomiast administracja Muzeum mieścić się będzie w nowym, dobudowanym budynku. Tu również przewidziano sale konferencyjne, bibliotekę, sale edukacyjne, kawiarnię i całe zaplecze Muzeum. Zaprojektowana bryła jest surowa, podstawowy budulec to beton i szkło. Budynek pełen będzie symboli nawiązujących do katorgi polskiej ludności, np. zespół muzealnej zabudowy zostanie otoczony lasem stalowych słupów, co ma nawiązywać, w zamyśle architekta, do syberyjskiej tajgi. Elementem wystawy będzie odrestaurowany zabytkowy wagon towarowy konstrukcji rosyjskiej z 1892 roku. ”Tiepłuszka” jest taka sama jak wagony towarowe, którymi wywożono Polaków na SYBIR.

Konkurs na projekt bryły Muzeum, ogłoszony w 2011 roku, wygrała pracownia „Arkon”, Jana Kabaca. Koncepcja przygotowana przez biuro architektoniczne zakłada zachowanie oryginalnego wojskowego budynku magazynowego w niezmienionej formie z odświeżoną i oczyszczoną ceglaną elewacją.

Wykonawca inwestycji – firma Budimex – przebudowała istniejący przy ul. Węglowej magazyn (o powierzchni ok. 3,1 tys. m2) na potrzeby ekspozycji. Wybudowała także nową część (o powierzchni prawie 2,4 tys. m2) na potrzeby zaplecza techniczno-administracyjnego. Firma zadba też o zagospodarowanie terenu wokół muzeum i budowę parkingów. Koszt drugiego etapu budowy muzeum to ponad 37,5 mln zł.

Pierwszy etap budowy rozpoczął się w 2016 roku. Wówczas wykonano stan zerowy obiektu – ściany piwnic wraz ze stropem. Koszt tych prac wyniósł około 2,4 mln zł.

Budynek magazynu wraz z główną częścią wystawową ma zostać oddany do użytku pod koniec 2021 roku, a do końca 2019 roku. wykończone zostaną pomieszczenia biurowe. W obu budynkach, które osiągnęły etap tak zwanego stanu surowego zamkniętego prowadzone są już roboty wykończeniowe.

Koszt inwestycji wraz z ekspozycją i wyposażeniem to ok. 56 mln zł. Jej koszt – to ok. 40 mln zł. Muzeum Pamięci Sybiru otrzymało unijną dotację (ok. 6,8 mln zł) na wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia. Miasto otrzymało też dofinansowanie na budowę placówki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 7,4 mln zł.

Wystawa stała — kolejny etap budowy Muzeum Pamięci Sybiru

Wystawa stała połączy chronologię z opowieścią tematyczną. Treści merytoryczne podzielono na tematy, z wyraźnym wyeksponowaniem lat 1939-1945. W każdym dziale zostanie opowiedziana osobna historia, wkomponowana w indywidualne ramy czasowe. Wszystkie opowieści zbudują razem wielką historię mówiącą o losach ludzi, którym przyszło żyć na Sybirze. Architektura budynku będzie skłaniać do podzielenia wizyty w Muzeum na dwa główne tematy: podróż oraz życie na zesłaniu.

Obecnie trwa przetarg na dostawę wyposażenia i realizację wystawy stałej. Oferty można przesyłać do 20 lutego 2019 roku.

Instalacja artystyczna „Ludzie z lodu”

Muzeum Pamięci Sybiru ogłosiło też konkurs na instalację artystyczną „Ludzie z lodu”. Mogą wziąć w nim udział: artyści plastycy, pracownie artystyczne i firmy zajmujące się projektowaniem obiektów małej architektury.

Pula nagród to 24 000 zł. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można przesyłać do 11 lutego 2019 roku do godziny 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na 21 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 24 maja 2019 roku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.