Reklama

Porozmawiajmy o rozwoju miasta

Urząd Miejski zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku”. Rejestracja uczestników trwa do 5 października do godz. 15.30.

Spotkanie odbędzie się w czwartek (7 października) w godz. 16.00-18.00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1 (wejście od ulicy Słonecznej). Uprawnieni do udziału w spotkaniach są mieszkańcy Białegostoku i lokalni partnerzy społeczni, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność na rzecz białostoczan. Chętni powinni zarejestrować się korzystając z formularza zgłoszeniowego.

Na spotkanie mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2, nieobjęte izolacją, nieprzebywające na kwarantannie. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków spotkania organizator może odmówić wejścia na salę osobie, u której widać objawy infekcji. Wszyscy wchodzący będą musieli zdezynfekować ręce. Do obiektu będzie można wejść tylko w maseczce zasłaniającej usta i nos. Przed wejściem trzeba będzie wypełnić i podpisać oświadczenie.

Spotkanie odbywa się w ramach konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku”, które trwają do 20 października. Udział w konsultacjach można wziąć również poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej lub papierowej i złożenie jej w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego – przy ulicy Słonimskiej 1 i przy ulicy Św. Rocha 3. Projekt dokumentu strategii oraz ankieta są dostępne na stronie strategia2030.bialystok.pl.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Baner informacyjny

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama