Reklama

Pontonem przez polsko-białoruską granicę

Zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Krynkach, Mielniku i Nowym Dworze. Ujawnieni cudzoziemcy pochodzili  między innymi z  Syrii, Jemenu, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Etiopii. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Krynkach 13 – osobowa grupa cudzoziemców, głównie obywateli Turcji i Iraku, przeprawiła się pontonem na polską stronę przez rzekę graniczną Świsłocz.

Od początku lipca br. Straż Graniczna odnotowała 658 prób nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy.

  • Ponton
    Ponton

Reklama