Reklama

Ponad 9,4 mln z budżetu województwa dla placówek ochrony zdrowia

– Zarządowi województwa zależy, aby szpitale i przychodnie w Podlaskiem zapewniały pacjentom jak najlepsze warunki leczenia i dysponowały nowoczesnym sprzętem medycznym. Przekłada się to na szybkość i skuteczność leczenia ­– mówił marszałek Artur Kosicki.

BCO otrzyma 8,8 mln zł na przebudowę budynku nr 5, w którym mają funkcjonować: przychodnia medyczna, zakład brachyterapii i zakład rehabilitacji onkologicznej. Placówka kupi również tomograf komputerowy.

Dotacja z budżetu pozwoli na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych (czyli niepodlegających refundacji) w projekcie, na który BCO otrzymało dofinansowanie z funduszy europejskich.

Natomiast szpital wojewódzki w Białymstoku dostanie dwie dotacje. Pierwszą z nich, prawie 500 tys. zł, przeznaczy na kupno narzędzi potrzebnych do przeprowadzania operacji prostatektomii (zabiegu chirurgicznego dla chorych na raka prostaty) przy wykorzystaniu robota chirurgicznego Da Vinci. Takie operacje to duża korzyść dla pacjentów: krótszy pobyt w szpitalu i mniejsze ryzyko powikłań pooperacyjnych. Tylko kilka szpitali w Polsce dysponuje tym sprzętem. Białostocka placówka dołączyła do nich w 2018 r. i wykonała dotychczas ponad 190 zabiegów z udziałem robota.

Druga dotacja wyniesie 58 tys. zł i pokryje wkład własny w projekcie, realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, ze szpitalem w Taurogach. Zakłada on zakup sprzętu (aparatu ultrasonograficznego i RTG) oraz środków ochronnych, a także wymianę doświadczeń podczas szkoleń czy warsztatów pomiędzy personelem medycznym obu placówek. 

Natalia Adamowicz-Karczewska
red.: Barbara Likowska-Matys

 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama