Reklama

Ponad 510 tys. dotacji dla szpitala psychiatrycznego w Choroszczy

Za ponad 173 tys. zł z tej kwoty zostanie zakupiona stacja opisowa radiologiczna z oprogramowaniem.

Jak wyjaśniał Marek Malinowski – członek zarządu odpowiedzialny m.in. za obszar zdrowia – obecnie w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy działa pracownia tomografii komputerowej, która nie jest wyposażona w stację opisową do wykonywania badań kontrastowych naczyń. Uniemożliwia to diagnostykę schorzeń naczyń krwionośnych u pacjentów.   

– Tomograf komputerowy, którym dysponuje szpital, posiada możliwości technologiczne do wykonywania tych badań, jednak ze względu na brak możliwości ich odczytu, lekarz radiolog nie jest w stanie dokonać ich interpretacji i opisu – mówił Marek Malinowski.

Zakup nowoczesnego oprogramowania wraz ze stacją opisową pozwoli na sporządzanie precyzyjnych opisów, co podniesie jakość opieki zdrowotnej.  

– Co ważne, badania będą wykonywane na miejscu i nie trzeba będzie transportować pacjentów do innych jednostek leczniczych – dodał Marek Malinowski.

Blisko 337 tys. zł to pieniądze m.in. na wkład własny do realizowanej z funduszy unijnych przebudowy szpitalnego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Część z nich zostanie też przeznaczona na zakup wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego.

– To będzie sprzęt zarówno na potrzeby udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ZOL-u, jak również ambulatoryjnej opieki specjalistycznej prowadzonej w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień – mówił Marek Malinowski.

Podkreślał, że przebudowa i rozbudowa zakładu zapewni lepsze warunki pacjentom.

– Ważne też, że zwiększy się liczbę miejsc i będzie można pomóc większej liczbie chorych – dodał.

Średnio w ciągu roku z opieki ZOL-u w Choroszczy korzysta 80 pacjentów (75 – 2019 r., 81 – 2018 r., 84 – 2017 r.). Na początku 2021 r. było ich 42. Pobyt pacjenta w założeniu trwa pół roku, jednak w większości przypadków jest on wydłużany i średnio wynosi do dwunastu miesięcy.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama