Reklama

Ponad 1,5 mln zł na konkurs dotyczący sfery kultury, sztuki i upowszechniania tradycji narodowej

Organizacja festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, warsztaty dla dzieci o tematyce kulturalnej oraz projekty upowszechniające tradycje narodowe i pielęgnowanie polskości. To aktywności, o których dofinansowanie można ubiegać się w ramach trwającego konkursu samorządu województwa. Termin składania ofert mija z końcem stycznia br.


W ogłaszanym konkursie oferty można składać na siedem zadań. Największa pula została przyznana na zadania mające na celu ochronę polskości, pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji narodowej m.in. poprzez ochronę języka, tradycji, ważnych rocznic historycznych, patriotyzmu, ojczyzny oraz wzrost świadomości narodowej. Na ten cel przeznaczono 850 tys. zł.

Na wsparcie z budżetu województwa mogą liczyć także organizacje zajmujące się realizacją festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania to 250 tys. zł.

O pieniądze w ramach konkursu ubiegać się mogą także organizacje zajmujące edukacją kulturalną dzieci i młodzieży. W ramach zadania, na które przeznaczono 100 tys. zł, wspierane będą projekty edukacyjne realizowane poprzez różnorodne formy działań artystycznych i warsztatowych adresowane do różnych grup wiekowych.

Środki będzie można też pozyskać na organizację bezpłatnych imprez i wydarzeń kulturalnych, szczególnie o znaczeniu ponadlokalnym, takich jak: koncerty, spektakle, przeglądy, festiwale, wystawy itp. Kwota przeznaczona na ten cel to 150 tys. zł.

Na wspieranie inicjatyw  związanych z aktywizacją i angażowaniem mieszkańców województwa podlaskiego w działania związane z rozwojem kultury w regionie przeznaczono pulę 100 tys. zł. Działania powinny dotyczyć upowszechniania twórczości artystycznej, wspierania teatrów nieinstytucjonalnych, działań muzycznych oraz innych przedsięwzięć artystycznych.

100 tys. zł przeznaczono także na promowanie twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism kulturalno-literackich i publikacji związanych z kultywowaniem  materialnego i niematerialnego dziedzictwa województwa.

Oferty realizacji powyższych zadań należy złożyć do końca stycznia br. Wypełnione dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną w systemie witkac.pl.

Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oprac: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: UMWP

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama