Policjanci na rowerach czuwają nad bezpieczeństwem

POLICYJNE PATROLE ROWEROWE CZUWAJĄ NAD BEZPIECZEŃSTWEM MIESZKAŃCÓW

Data publikacji 18.07.2019

Funkcjonariusze pełniący służbę na rowerach patrolują miejsca, do których dojazd samochodem jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. W ten sposób policjanci czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców. W trakcie służby funkcjonariusze zwracają uwagę w szczególności na wykroczenia społecznie uciążliwe, reagują na wszelkie przejawy łamania prawa.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, pełniąc służbę w patrolach rowerowych, w szczególności odwiedzają miejsca trudno dostępne dla patroli zmotoryzowanych, między innymi parki, rejony blokowisk na miejskich osiedlach mieszkaniowych, place zabaw, a także ścieżki rowerowe. Do podstawowych zadań policjantów w patrolach rowerowych należy zapobieganie wszelkiego rodzaju naruszeniom ładu i porządku publicznego, zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom, ujawnianie przestępstw i wykroczeń, zatrzymywanie sprawców na gorącym uczynku bądź w pościgu. W trakcie służby policjanci zwracają szczególną uwagę na wykroczenia społecznie uciążliwe, np. spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych. Taka forma pełnienia służby jest doskonałym uzupełnieniem patroli pieszych oraz zmotoryzowanych.

Źródło: Policja Podlaska