Reklama

Podwójna uroczystość w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Dziesięć funkcjonariuszek i trzydziestu dziewięciu funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego złożyło ślubowanie przed Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzejem Jakubaszkiem. Komendant pogratulował ślubującym funkcjonariuszom pozytywnego zakończenie procesu rekrutacji i życzył wielu sukcesów w  szeregach Straży Granicznej. Błogosławieństwa udzielili im kapelani Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.  Cała grupa już za kilka dni rozpocznie szkolenie w  Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Po pomyślnie zdanych egzaminach młodzi funkcjonariusze wrócą na Podlasie i będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek.

Dwudziestu dziewięciu funkcjonariuszy otrzymało również medale za długoletnią służbę. Dwie osoby otrzymały medal złoty, dwadzieścia cztery srebrny, a trzy brązowy. Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony w 1938 roku. Dzieli się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucjach publicznoprawnych. Po 10 latach służby nadawany był medal brązowy, po 20 latach – srebrny, a po 30 latach – złoty. Medal za Długoletnią Służbę przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Reklama