Reklama

Podsumowano współpracę POSG i KAS

Współpracę w 2022 roku podsumowali Komendant Podlaskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski.


Podczas spotkania omówiono wyniki współpracy za 2022 rok. W ubiegłym roku w ramach współpracy obie służby wymieniły między sobą ponad 15 tys. informacji. Dotyczyły one między innymi zawróceń osób i pojazdów, ujawnień przestępstw i wykroczeń celnych i skarbowych, przekroczeń granicy przez osoby i pojazdy, wyliczeń należności celnych i podatkowych oraz sprawdzenia osób, pojazdów i firm.


W 2022 roku zrealizowano 68 wspólnych działań dotyczących m.in. zwalczania przemytu wyrobów akcyzowych i produktów pochodzenia zwierzęcego (ASF) oraz przeciwdziałania nielegalnej migracji. Ponadto były one prowadzone pod kątem ujawniania przemytu broni amunicji, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych odpadów, wyrobów akcyzowych lub naruszenia prawa własności intelektualnej.


Podczas realizacji działań ujawniono przemyt papierosów o wartości ponad 10 mln zł. oraz odzyskali skradzioną  naczepę o wartości 150 tys. zł. W zakresie współpracy operacyjno-śledczej prowadzono bieżącą wymianę informacji o osobach, pojazdach zaangażowanych w przemyt oraz paserstwo wyrobów akcyzowych.


Tematem spotkania podsumowującego były także ubiegłoroczne działania komunikacyjne, wspólne szkolenia oraz owocna współpraca przy opracowaniu koncepcji rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy.

  • Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku
    Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku

  • Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku
    Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku

  • Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku
    Podsumowanie współpracy POSG i IAS w BiałymstokuPodlaska Straż Graniczna

Reklama

Reklama