Reklama

Podsumowanie roku 2018 w Caritas Archidiecezji Białostockiej

Caritas Archidiecezji Białostockiej podsumowała działalność w 2018 roku. Utrzymanie tytułu Mistrza Świata Dobroci (113 tysięcy złotych na wyposażenie METANOI w ramach akcji Kilometry Dobra), udzielenie wsparcia dwukrotnie większej liczbie osób uzależnionych, pomoc w wejściu z uśmiechem w rok szkolny 200 uczniom na Białorusi, „uskrzydlenie” 47 utalentowanych uczniów.

Caritas Archidiecezji Białostockiej działa od 28 lat , prowadzi ponad 30 placówek. Jest organizacją charytatywną Kościoła Katolickiego  – Uczynki miłosierdzia są naszą misją, ale i obowiązkiem, reprezentujemy swoją pracą osoby wierzące – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami ks. Adam Kozikowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej. – Czujemy ciężar odpowiedzialności, więc chcemy jak najlepiej i najskuteczniej, przyglądając się potrzebom, jakie mają ludzie w Archidiecezji, na te potrzeby odpowiadać – dodał.

Caritas pomogła około 600 dzieciom i ich rodzinom, pielęgniarki przyjęły w gabinecie rehabilitacyjnym, Stacjach Opieki oraz odwiedziły w ramach usług opiekuńczych w domach około 11 000 pacjentów. Ponad 1800 osób ubogich i bezdomnych otrzymało nocleg, żywność, ubrania czy bony na zakupy. Pod skrzydłami Caritas, w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy rozwijało się 117 osób niepełnosprawnych intelektualnie, z oferty Caritas Archidiecezji Białostockiej skorzystało także 350 uzależnionych – w tym, dwa razy więcej osób (323 w roku 2018 i 169 rok wcześniej) zgłosiło się do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego o Problemach Alkoholowych.

Ks. Adam Kozikowski podkreślił, że sukcesy Caritas to przede wszystkim historie podopiecznych, szczególnie tych, którzy odmienili swoje życie. W ubiegłym roku dzięki pomocy specjalistów zatrudnianych w Caritas Archidiecezji Białostockiej, 16 osób wyszło z bezdomności, 5 dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białymstoku podjęło stałą pracę, 5 nastoletnich pacjentów Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA ukończyło pełną, roczną terapię.

Jedną z głównych zmian wprowadzonych w Caritas Archidiecezji Białostockiej w 2018 roku było zamknięcie trzech Stacji Opieki: w Gródku, Szudziałowie i Choroszczy. Pielęgniarki zatrudnione do tej pory przez Caritas, rozpoczęły pracę w nowopowstałych punktach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. – Nie zostawiamy pacjentów bez opieki, chociaż teraz pielęgniarki nie będą miały możliwości odwiedzania ich w domach. Nie chcemy jednak z nikim wchodzić w jakąkolwiek formę konkurencji, a tak to wyglądało – wyjaśniał ks. Adam Kozikowski. – Chodzi o zabieganie o środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, które idą za pacjentem. Chcemy skupić się na działaniach stricte pomocowych, a nie walczeniu o środki, które pozwolą nam się utrzymać – dodał.

Wpłaty z 1 % podatku w 2018 roku wyniosły 141 630,88 zł. Znaczna część tej kwoty zasili remont Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA w Czarnej Białostockiej, w której wnętrzach trwają prace wykończeniowe. – Przed nami kolejne wyzwania: dokończenie projektu termomodernizacji, z którym mamy trudności, następnie wyposażenie budynku i prace porządkowo – remontowe wokół placówki – mówił podczas spotkania z dziennikarzami ks. Piotr Kobeszko, dyrektor Centrum Pomocy Caritas w Czarnej Białostockiej. – Niezależnie od remontu i jego postępów, w METANOI jest realizowany program terapeutyczny, cały czas trwa walka z uzależnieniem młodego człowieka – dodał.

Pieniądze zebrane w tym roku w ramach 1 % podatku wspomogą codzienne działania Caritas Archidiecezji Białostockiej, takie jak dofinansowywanie leków, wyjazdy wakacyjne dla dzieci czy opłacenie rachunków niewydolnym finansowo podopiecznym Caritas. – Im większa kwota zostanie zebrana na nasze konto w 2019 roku, tym większej liczbie osób uda się pomóc. Jeden procent składa się na tworzenie kolejnych historii, które dobrze się skończą, historii osób, którym pomagamy – podkreślił ks. Adam Kozikowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Aby przekazać 1% podatku Caritas Potrzebującym korzystając z rozliczenia przygotowanego przez Urząd Skarbowy, wystarczy w odpowiedniej rubryce podać KRS  0000 269 579, a w przypadku emerytów i rencistów wypełnić krótki PIT-OP i dostarczyć go do właściwego Urzędu Skarbowego. Termin rozliczeń mija 30 kwietnia.

Każda osoba, która zgłosi się do siedziby Caritas Archidiecezji Białostockiej (ul. Warszawska 32 w Białymstoku) i zadeklaruje przekazanie 1 % podatku na rzecz Caritas Potrzebującym, może liczyć na bezpłatne wypełnienie PIT-u.

W 2018 roku Caritas Archidiecezji Białostockiej pomogła:

DZIECIOM – około 600 dzieci i ich rodziny

W Domu Matki i Dziecka i Rodzinnym Domu Dziecka objęliśmy opieką 20 dzieci. W placówkach wsparcia dziennego, czyli świetlicach, z darmowych zajęć i półkolonii korzystało 133 dzieci. Na wypoczynek letni  zaprosiliśmy 45 dzieci, tornistry „pełne uśmiechów” – dostało 320 dzieci, głównie podopiecznych świetlic Caritas na Białorusi. 47 wybranych, utalentowanych uczniów dostaje też stypendia w ramach programów „Skrzydła” oraz „Dwa talenty”.

CHORYM – ponad 11 000 pacjentów

Caritas Archidiecezji Białostockiej zapewnia usługi opiekuńcze, prowadzi też Stacje Opieki, czyli placówki opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi, przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niemowlętami. Pacjenci dostają dofinansowanie: na rehabilitację, leki, leczenie. Z usług gabinetu rehabilitacyjnego w Bobrówce korzysta około 200 osób. Pielęgniarki w pięciu Stacjach Opieki pomogły około 10 500 pacjentom, usługi opiekuńcze w 2018 roku działały w Jasionówce i Choroszczy. W Białymstoku prowadzimy także wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W 2018 r. skorzystało z niej 197 osób. Ze względu na zmiany wprowadzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zamknęliśmy w 2018 roku trzy Stacje Opieki: w Gródku, Szudziałowie i Choroszczy.

BEZDOMNYM I UBOGIM  – ponad 1800 osób

Z Noclegowni dla Kobiet oraz Noclegowni dla Mężczyzn skorzystało w 2018 r. 469 osób, z bezdomności wyszło 16 osób. Pracownicy Noclegowni Caritas Archidiecezji Białostockiej wydali prawie 10 000 posiłków. W przypadku Centrum Pomocy Samarytanin, z pomocy skorzystało 1130 osób (wydaliśmy 5385 paczek żywnościowych, 32135 sztuk odzieży). W programach, prowadzonych między innymi przez Centrum Integracji Społecznej, uczestniczyło 98 mieszkańców gmin Jasionówka, Wasilków, Michałowo, Supraśl, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn. Prowadziliśmy pierwszą edycję programu „Na codzienne zakupy”, w ramach którego z doładowywanych kwotą 200 zł miesięcznie kart do sieci sklepów Biedronka skorzystało 120 seniorów, mieszkańców Białegostoku i okolic.

NIEPEŁNOSPRAWNYM – 117 osób

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku, obejmujący opieką od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dorosłe osoby niepełnosprawne, miał pod swoimi skrzydłami 47 podopiecznych.  Kolejnych 70 osób skorzystało z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białymstoku i Mońkach. Za sukces uważamy fakt, że 5 absolwentów WTZ w Białymstoku rozpoczęło w 2018 roku stałą pracę.

UZALEŻNIONYM – 350 osób

W METANOI, Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Uzależnień w roku 2018 przyjęto
27 pacjentów, a pełny, roczny program ukończyło 5 osób. Z oferty Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego o Problemach Alkoholowych w 2018 roku skorzystały 323 osoby (rok wcześniej było to 169 osób).  Ponad połowa, bo 193 osoby, to uzależnieni od alkoholu mężczyźni i kobiety, kolejne 33 to osoby współuzależnione. Do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego o Problemach Alkoholowych zgłaszały się także osoby w sprawie uzależnienia od narkotyków, hazardu, seksu czy doświadczający przemocy domowej.