Reklama

Podsumowanie projektu “Bez Wstydu”

Projekt “Bez Wstydu” na lata 2021/2022 prowadzony przez Fundację No Shame – Bez Wstydu na terenie województwa podlaskiego dobiegł końca. W projekcie wzięło udział 16 placówek edukacyjnych. Łącznie w warsztatach projektowych uczestniczyło  ponad pięćset osób. Projekt zrodził się z potrzeby edukacji młodych obywateli mającej na celu zaangażowanie ich w życie publiczne i podniesienie ich świadomości na temat chorób skórnych. W gronie uczestników znalazła się zarówno młodzież szkolna jak i kadra nauczycielska. Projekt dotyczył popularyzacji wiedzy o problemach osób dotkniętych chorobami skóry oraz aspektów emocjonalnych z nimi związanych. Dyskusji z młodzieżą zostały także poddane zagadnienia związane z dyskryminacją oraz umiejętnością wypracowania w sobie postawy pewności siebie.

Realizacja projektu składała się z dwóch etapów. Pierwszy etap obejmował część merytoryczną, w której przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów i nauczycieli z zakresu chorób skóry, uwzględniające czynniki psychologiczne. Część praktyczna dotyczyła zakresu wspomagania, inspirowania i zarządzania oddolnymi inicjatywami organizowanymi przez młodzież. Drugi etap to działania uczniowskie. Młodzi ludzie pod opieką nauczycieli realizowali autorskie inicjatywy na rzecz społeczeństwa. Ta część wymagała od uczniów bezpośredniego zaangażowania już od momentu zrodzenia się pomysłu, poprzez planowanie, aż do finalnej realizacji inicjatywy. Możliwości na realizację tego etapu było wiele. W sumie uczniowie zrealizowali cztery inicjatywy. Absolutnie oryginalną propozycję stworzyła grupa uczniów z Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży.

Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii nagrali oni edukacyjny film pod tytułem “Twarzą w twarz” w którym poruszają temat reakcji społeczeństwa na choroby skóry bohaterów filmu, opisu przebiegu leczenia, a także osobistej refleksji na temat postrzegania własnej choroby. Z kolei w Zespole Szkół Weterynaryjnych w Łomży oprócz prowadzonego cyklu lekcji edukacyjnych przez uczniów dla uczniów napisany został wiersz. Stworzone inicjatywy są dowodem na to, że młodzież chętnie angażuje się w działania na rzecz społeczeństwa, zwłaszcza gdy temat bezpośrednio ich dotyczy.

Każda z tych inicjatyw pozwoliła uczniom rozwinąć własną kreatywność, poczucie odpowiedzialności za zespół, zmysł organizacji, zarządzanie czasem, a także wrażliwość na problemy akceptacji własnego wyglądu. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom przełamać tabu związane z chorobami skóry. Wspólnie z uczniami i nauczycielami prowadzone były rozmowy na temat sposobów zmniejszenia skutków wykluczenia społecznego osób chorych dermatologicznie.

Poza tym przekazana została praktyczna wiedza z zakresu chorób skóry i aspektów emocjonalnych z nimi związanych. Same warsztaty pozwoliły na wypracowanie skutecznych metod radzenia sobie z brakiem samoakceptacji i akceptacji drugiej osoby z widocznymi zmianami skórnymi. Wszystkie te elementy pozwoliły uczniom oswoić się z pojęciem dyskryminacji i stygmatyzacji,  przyczyniając się tym samym do szerzenia empatii i tolerancji wobec osób chorych dermatologicznie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

Reklama