Reklama

Podpisano umowy na blisko 1,2 mln zł dla placówek ochrony zdrowia w regionie

Z tej puli Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży za ponad 590 tys. zł zakupi tomograf komputerowy oraz zaadaptuje dodatkowe pomieszczenia na trzy pracownie: tomografii komputerowej, mammografii i USG wraz z zapleczem administracyjnym.

– Cały czas wspieramy nasze jednostki ochrony zdrowia. Chcemy, aby miały dobrze wyposażone oddziały i dysponowały nowoczesnym sprzętem, co wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych – powiedział Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny z sektor zdrowia.

Dwa respiratory ratowniczo-transportowe zakupi SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Będą one stanowiły wyposażenie karetek. Jednostka medyczna otrzymała na ten cel 100 tys. zł z budżetu województwa.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 500 tys. zł dotacji przeznaczy na zakup nowoczesnej aparatury medycznej – stołu operacyjnego i aparatu ultrasonograficznego do biopsji fuzyjnej. Specjalistyczny sprzęt, który zasili pododdział urologii, ułatwi diagnostykę pacjentów i usprawni wykonywanie zabiegów.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Cezary Rutkowski
fot.: Piotr Babulewicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama