Reklama

Podpisano porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku

Prowadzenie wspólnych działań, doskonalenie metodyki wykonywania czynności i działań służbowych oraz logistyczne zabezpieczenie tych działań to główne cele porozumienia o współdziałaniu pomiędzy Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w Białymstoku i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku. Podpisane porozumienie określa również zakres oraz sposoby współdziałania Placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku przy wykonywaniu ustawowych zadań.

Realizacja porozumienia między innymi będzie polegała na działaniach prewencyjnych w formie wspólnych patroli, możliwości wykorzystywania dostępnego sprzętu technicznego np. kamer mobilnych i wież obserwacyjnych, prowadzeniu wspólnych szkoleń  oraz wymianę informacji o osobach i grupach podejrzanych o popełnienie przestępstw i wykroczeń, których rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie należy do właściwości Straży Granicznej i Straży Leśnej.

 

  • Podpisano porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku
    Podpisano porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku
  • Podpisano porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku
    Podpisano porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku
  • Podpisano porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku
    Podpisano porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku

Reklama