Reklama

Podlaskie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Wojciech Orłowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, podsumował mijający rok działalności podlaskiej KAS:

– Mimo, że miniony rok był trudny dla wszystkich, jestem przekonany, że podlaska KAS wywiązała się ze swoich zadań w sposób właściwy. Mam dzisiaj przyjemność złożyć podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą i służbą oraz zaangażowaniem i profesjonalizmem, na co dzień budują sukcesy Krajowej Administracji Skarbowej – powiedział.

Słowa podziękowania za zaangażowanie, odpowiedzialność i trud włożony w codzienną pracę oraz życzenia sukcesów zawodowych skierowali do pracowników i funkcjonariuszy także szef KAS Bartosz Zbaraszczuk, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz współpracujących służb z woj. podlaskiego.

W województwie podlaskim strukturę KAS tworzy Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, której podlega 15 urzędów skarbowych i Podlaski Urząd Celno-Skarbowy, z podległymi delegaturami w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.  Podlaska KAS to 1029 funkcjonariuszy oraz 1333 pracowników cywilnych i pracowników obsługi.

Źródło: KAS, oprac.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama