Reklama

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej ma dyrektora

Została nim Katarzyna Ancipiuk. Jej kandydaturę przedstawiła Zarządowi Województwa Podlaskiego komisja konkursowa, powołana w celu wyboru dyrektora instytucji. Zarząd na czwartkowym (23.03) posiedzeniu podjął uchwałę w tej sprawie.


Wykładała w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Ma duże doświadczenie w administracji – pracowała w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, gdzie była pełnomocnikiem zarządu do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.  Z kolei w Podlaskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego pełniła funkcję sekretarza. Pracowała również jako Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy.

Od 2021 r. jest zatrudniona jako wicedyrektor w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, a od ubiegłego roku pełniła tam obowiązki dyrektora.

Wyłoniona w drodze konkursu, Katarzyna Ancipiuk i będzie sprawować funkcję przez siedem lat.

oprac.: Aneta Kursa

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama