Reklama

Podlaskie atrakcyjne turystycznie. Weź udział w konkursie

Celem konkursu jest wzmacnianie wizerunku Województwa Podlaskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. 

– Miejsca, do którego warto przyjechać, które warto zwiedzić, ponieważ posiada unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe. Uważam, że to właśnie nasz region jest świetnym miejscem do aktywnej  rekreacji i wypoczynku. Warto więc rozwijać infrastrukturę turystyczną i propagować walory Podlaskiego w kraju i na świecie – zachęca i przekonuje marszałek Artur Kosicki.

W ramach konkursu można zgłaszać projekty dotyczące:

  • popularyzacji turystyki aktywnej (w tym pieszej, rowerowej i wodnej) poprzez organizację bezpłatnych imprez i wydarzeń sportowo-turystycznych o znaczeniu ponadlokalnym, takich jak: rajdy piesze, rowerowe, regaty, itp.
  • kształtowaniu przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie, odnawianie szlaków pieszych i rowerowych,
  • wspieraniu rozwoju produktów turystycznych jako atrakcyjnej, całorocznej oferty turystycznej mającej pozytywny wpływ na rozwój turystyki w województwie,
  • popularyzacji szlaków, produktów turystycznych i atrakcji turystycznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Oferty mogą składać m.in.: stowarzyszenia samorządowe, kluby i związki sportowe, fundacje, mające w statucie prowadzenie działalności z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Budżet tego konkursu wynosi 80 tys. zł, a dotacja na jedną ofertę to maksymalnie 15 tys. zł. Zaplanowane we wnioskach działania muszą zostać zrealizowane między 23.04. a 31.12.2021 roku.

Wnioski należy składać od 28.01 do 19.02 br. przez serwis internetowy witkac.pl. Natomiast potwierdzenie ofert w formie papierowej wraz załącznikami trzeba dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, między 28.01. a 22.02.2021 roku.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama